- Stortingsrepresentanter må få en tilleggspensjon på linje med det som gis ansatte i private bedrifter, sier stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han sitter i utvalget som i begynnelsen av mai legger fram innstilling til ny pensjonsordning for stortingsrepresentanter. Etter det ANB kjenner til vil utvalget i hovedsak følge forslagene som Myrli nylig presenterte for Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

- Det må bli slutt på ordningen som gir stortingspensjon etter så og så mange år på Stortinget. Fra høsten av må dagens gode ordning lukkes, og så må det lages overgangsordninger for oss som sitter på Stortinget og satser på gjenvalg, sier Myrli.

Goder fjernes
Følgende tre gullkantede ordninger vil, etter det ANB forstår, forsvinne:

* I dag opparbeider representantene full pensjonsopptjening etter 12 år på Stortinget.

* Dagens folkevalgte bli pensjonister når alder og fartstid til sammen blir 75.

* Stortingsrepresentanter har nå en bruttopensjon som er 66 prosent av gjeldende stortingslønn.

Dermed ligger det an til at stortingsrepresentanter må vente med pensjonstilværelse til de blir 62 år. Fra 2011 legges det opp til at alle kan få muligheten til gå av med pensjon ved 62.

- Det blir ikke forstått at de som blir innvalgt i ung alder kan gå av med full pensjon som unge 50-åringer. Denne ordningen oppfattes som urimelig, sier Myrli.

Netto tillegg
Sverre Myrli mener at stortingsrepresentanter nå bare må få et netto tillegg i pensjon for den tiden de har sitter i nasjonalforsamlingen.

- Det blir altså en ordning som gir netto pensjonstillegg på toppen av det man opparbeider i yrkeslivet før og etter karrieren som rikspolitiker, sier han.

- Vi kan heller ikke ha en pensjonsordning for oss rikspolitikere som bygger mye på skjønnsvurderinger og samtidig er basert på tillitt og egenkontroll. Derfor må vi få et opplegg lik det nye pensjonssystemet i privat sektor der pensjon fra folketrygden og ulike arbeidsgivere legges oppå hverandre, sier han.

Som en del av pensjonsreformen vil pensjoner under utbetaling etter 2011 bli regulert med årlig lønnsvekst fratrukket 0,75 prosent.

- Den samme regelen må gjelde for nye stortingspensjoner, mener Myrli.