Gå til sidens hovedinnhold

Smittet mellom nordmenn

For første gang er det bekreftet smitte av influensaviruset H1N1 mellom to personer i Norge.

Smitten er spredt fra en person fra Vest-Agder og videre til en annen. Vedkommende som ble smittet hadde ikke selv vært på utenlandsreise, men har bodd sammen med et annet bekreftet tilfelle som nylig har vært på reisefot i USA. Begge er menn i 20 årene.

Isolert
Tilfellet er dermed det første innenlandssmittede tilfellet av ny influensa A(H1N1) i Norge. 12 nordmenn er så langt smittet. Elleve av disse er smittet i utlandet.

Preben Aavitsland, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, sier til Nettavsien at de to fortsatt er syke, og at de rutinemessig er bedt om å holde seg isolert i sine hjem. Det har ikke har vært nødvendig med sykehusinnleggelse.

Av nordmennene som er smittet i utlandet, har to fått smitten i Mexico og ni i USA. Seks personer er bosatt i Oslo, fire i Vest-Agder, én i Rogaland og én i Telemark.

Justerer skrekkscenario
- Dette er ikke uventet. Jeg er mer overrasket over at det ikke har skjedd før. Vi regner med at det vil dukke opp slike tilfeller gjennom sommeren, og at det store utbruddet kommer til høsten, sier Aavitsland.

Norske myndigheter har tidligere skissert en verst tenkelig skrekkscenario hvor 1,2 millioner nordmenn kan bli smittet og opptil 13.000 kan dø.

- Er dette scenarioet fortsatt plausibelt, Aavitsland?

- Vel, at flere hundre tusen nordmenn kan bli smittet er ikke utenkelig, men slik viruset framstår per i dag er 13.000 døde helt uaktuelt.

- Vil det bli dødsfall?

- Vi må nok regne med det, sier han.

«De nærmeste ukene forventer vi flere slike enkelttilfeller hos personer smittet i utlandet. Etterhvert vil vi også få mer smitte mellom mennesker i Norge. Tiltakene nå tar sikte på å forsinke spredningen i landet.» skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

WHO kan heve pandeminivået
En kraftig økning i antallet smitttetilfeller i Australia får Verdens Helseorganisasjon (WHO) til å vurdere å heve pandeminivået til nivå seks, som er det øverste nivået på WHOs skala, melder BBC.

I så fall er pandemien et faktum, og verden står overfor en økende og vedvarende smitte i den generelle befolkningen.

Per nå er nivået altså fem, som betyr at det finnes større klynger av personer med infeksjon, men at smitten fortsatt er geografisk begrenset. Det antyder at viruset er i ferd med å tilpasse seg mennesker, men fortsatt ikke smitter lett mellom mennesker.

Hovedfaser i en pandemi

1. Ingen nye virus
Ingen nye influensavirussubtyper er oppdaget hos mennesker. En influensavirussubtype som kan forårsake infeksjon hos menneske kan være til stede hos dyr. I så fall anses risikoen for smitte til mennesker som lav.

2. Nytt virus hos dyr
Ingen nye influensavirussubtyper er oppdaget hos mennesker. Imidlertid sirkulerer det dyreinfluensavirus som utgjør en reell risiko for sykdom hos mennesker. Pandemisk årvåkenhetsperiode

3. Smitte til menneske(r)
Sykdom hos menneske med ny subtype, men ingen spredning mellom mennesker, eller sjeldne tilfeller av smitte til nærkontakter.

4. Begrenset smitte mellom mennesker
Små klynger med begrenset spredning mellom mennesker, men geografisk begrenset, noe som antyder at viruset ikke er godt tilpasset mennesker.

5. Økende, men ikke svært smittsomt
Større klynger av personer med infeksjon, men fortsatt geografisk begrenset, noe som antyder at viruset er i ferd med å tilpasse seg mennesker, men fortsatt ikke smitter lett mellom mennesker (betydelig pandemirisiko).

6. Pandemi
Økende og vedvarende smitte i den generelle befolkningen.

Reklame

Slik gjør du bålpannen om til en pizzaovn

Kommentarer til denne saken