Mens du i dag kan handle de fleste varer via Internett, må du i utgangspunktet fortsatt møte opp ved apotekerskranken for å kjøpe medisiner.

Det blir det snart en slutt på.

- Vi har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å foreslå endringer i apotekerloven. Det kommer til å bli lov å selge reseptfrie legemidler over internett, sier legemiddelinspektør Jørgen Huse i Legemiddelverket til Nettavisen.

Kommer i 2008
Det er nå opp til departementet å bestemme når endringen skal tre i kraft, men Huse mener det er sannsynlig at vi vil se de første norske nettapotekene i 2008.

- Vi vil også diskutere om det skal åpnes for at reseptbelagte legemidler skal kunne handles på nett, men dette vil nok neppe bli lov, tror Huse.

Distriktspolitikk
Bakgrunnen for forbudet mot nettapotek er at man vil skåne lokale apotek mot å miste omsetning til nettapotek. I tillegg mener man generelt at den beste måten å ivareta sikker legemiddelbruk på er å gi både muntlig og skriftlig informasjon om legemiddelet før du handler det. Men nå går det altså mot en endring.

En EU-dom fastslår at nordmenn ikke kan nektes å handle reseptfrie legemidler fra utlandet på Internett. Det har allerede gitt opphav til rene nettapotek med norsk profil, men som er drevet fra utlandet.

Første nettapotek
Tirsdag startet Alliance, som den første apotekkjeden i Norge, sitt nettapotek. Der vil de foreløpig selge apotekvarer som ikke er legemidler.

- Prisene vil være omtrent de samme som i apotekene, men i tillegg kommer frakt. Nettbutikken vil kjøre de samme kampanjene som butikkene, men også kjøre egne kampanjer, forteller kommunikasjonssjef Vibeke Hoff Norbye i Alliance apotek til Nettavisen.

På sikt ser hun for seg en utvidelse av nettapoteket.

- Når det kommer et nytt lovverk, vil vi også selge reseptfrie legemidler i nettapoteket. Dette vil være et supplement for dem som ikke har anledning til å gå på apoteket. Vi vil også legge vekt på god rådgivning på internett om legemidlene, sier Norbye.

Tidligere har også andre apotek varslet at de vil selge legemidler via Internett når det åpnes for dette i lovverket.

Hva mener du? Er det på tide at det åpnes for kjøp av legemidler på internett eller bør det fortsatt være forbudt? Diskuter under.