Før jul la regjeringen fram et nytt forslag til Stortinget om utbygging av to veistrekninger i Oppland: En 34 kilometer lang forbedring av E6 nord for Ringebu, og utbyggingen av to strekninger på Rv. 4 nord for problemområdet i Lunner kommune i Gran, en time nord for Oslo.

Les også: Endelig får hun «veien sin»

De to prosjektene har en samlet totalkostnad på 6,8 milliarder kroner.

På E6 ser det på papiret ut til at regningen deles på midten mellom staten og bilistene, med 2,33 milliarder kroner hver, mens på Rv. 4 legges det opp til at bompengeandelen skal være i overkant av 60 prosent av en totalpris på 2,15 milliarder kroner.

Staten betaler mindre, bilistene mer

Den reelle fordelingen av penger er derimot noe annet. Etter at merverdiavgift ble innført på veibygging, har staten etablert det de kaller «kompensasjon for merverdiavgift». I praksis betyr dette at staten først tar inn avgift på veibygging, og så tilbakebetales denne avgiften som en del av finansieringen. Denne tilbakebetalingen defineres som en del av statens bidrag til veiprosjektet.

50/50-fordelingen mellom stat og bilister på E6 er derfor i realiteten «en statlig andel på 42,6 pst. og en bompengeandel på 57,4 pst.», som det står i stortingsproposisjonen. For Rv. 4-prosjektet øker bompengeandelen av samme årsak fra 60 til 71,1 prosent.

Betaler mer enn veien koster

Nedbetaling av byggekostnader er derimot bare én del av de bompengene bilistene må betale. Av totalkostnaden på 6,8 milliarder kroner, eller rundt 6 milliarder kroner før merverdiavgift-karusellen, er det lagt opp til at bilistene skal betale 6,6 milliarder kroner i bompenger.

Årsaken er at det er beregnet at innkrevingskostnadene er beregnet til å være 400 millioner kroner, og at drøyt 2,5 milliarder kroner skal betales i renter. Dette skal i sin helhet finansieres med bompenger.

3,10 kroner per kilometer

På Rv. 4 er det beregnet å innkreves gjennom én bomstasjon mellom Lunner og Gran kommune som det skal koste 39 2012-kroner å passere, mens på E6 skal en sette opp fire nye bomstasjoner, etter hvert som delstrekninger blir ferdig utbygget.

«Takstene vil føre til en samlet takst på 106 kr (om lag 3,10 kr pr. km) for lette kjøretøy som kjører ny E6 på hele strekningen Frya – Sjoa», skriver departementet i sin stortingsproposisjon, og påpeker at takstene skal justeres opp år for år.

Tallene får Frps samferdselspolitiske talsmann, og nestleder i Transportkomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud til å reagere kraftig.

- Staten later som om den er snill og bidrar med masse statlige midler, men i realiteten er det bare en bløff. Bilistene betaler mer enn det prosjektet koster, og dette blir svindyrt for dem som bor i Oppland.

- For de som kjører Frya - Sjoa hver dag vil det bli en regning på over 46.000 kroner i året, før liten rabatt på 10 prosent med bombrikke. Du må tjene rundt 80.000 kroner i året for å tjene inn dette, og det er ganske heftig. Tar man det over 15 år, som det er beregnet til, vil en bilist som kjører her hver arbeidsdag betale nesten 700.000 kroner i bompenger - og det er før vi har regnet med at prisene skal økes hvert år, sier Hoksrud.

Strekningen skal i utgangspunktet bygges som en tofeltsvei med midtdeler, med rundt én tredel av strekningen i hver retning med forbikjøringsfelt. Prosjektet består av én tunnel, som i utgangspunktet skal gå i ett løp, men det legges opp til at et nytt tunnelløp skal stå ferdig når trafikken på strekningen overstiger en såkalt årsdøgntrafikk (ÅDT) på 8000. Dermed vil trolig innkrevingstiden for bompenger på 15 år bli utvidet for å finansiere ny tunnel om noen år.

I videoen under kan du se Vegvesenets animasjon av deler av den nye strekningen.

HTML EMBED

Den nye bruksavgiften?

På den nye E6-strekningen skriver departementet at kostnaden blir liggende på rundt 3,10 kroner per kilometer vei i bompenger.

- Dette er omtrent den samme prisen som det nå ser ut til at en sikter seg inn på i nye bomprosjekter, og er omtrent det samme som en nå legger opp til på E18 i Vestfold - mens det i Oslo ser ut til å bli enda dyrere enn dette igjen. Dette ser ut til å være den nye veibruksavgiften, sier Hoksrud.

Les også: Foreslår fem bomstasjoner på tre mil

Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) koster det for en gjennomsnittlig bilist fra rundt 3 kroner per kilometer i totale kostnader ved å kjøre rundt med en helt ny småbil i Norge, noe som inkluderer en gjennomsnittlig bompengepris på 14 øre per kilometer.

Om over tre kroner per kilometer i bompenger blir den nye standarden for veiutbygging, ligger det an til nesten en dobling i bilkostnader.

Les også: Tur/retur Hamar-Kristiansand: - 900 kroner i bompenger