Gå til sidens hovedinnhold

Snart må du kanskje sette chip på katten din

Eiere som ikke merker katten sin med en mikrochip, risikerer et forelegg på 1.500 kroner.

Umerkede katter kan også bli avlivet eller omplassert uten at det ytes vederlag til personer som påberoper seg eiendomsrett til dyret, ifølge et forslag til ny forskrift som Mattilsynet nylig har sendt på høring på vegne av Landbruks- og matdepartementet.

Hensikten med den nye forskriften er å bedre velferden for katter ved å forebygge at de blir eierløse samt å fremme god velferd og respekt for katter.

3.100 hjemløse katter

Dyrebeskyttelsen hilser lovforslaget velkommen.

– Obligatorisk merking av katter er noe vi har ønsket lenge. Mange katter går seg ville og eierne leter etter dem, sier informasjonsansvarlig Linda Rognli i Dyrebeskyttelsen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Hun viser til at Dyrebeskyttelsen i 2008 tok seg av 3.141 hjemløse katter i Norge – av totalt 3.600 hjemløse dyr.

– Dyret straffes to ganger

Linda Rognli er imidlertid skeptisk til at umerkede katter kan bli avlivet eller omplassert.

– Dette høres voldsomt ut! Avliver man en frisk katt som er blitt hjemløs, straffer man dyret to ganger. Når det gjelder omplassering av kattene, lurer vi på om det offentlige skal ta over det arbeidet frivillige organisasjoner har gjort lenge. Skal Dyrebeskyttelsen fortsette arbeidet med omplassering av dyr, ønsker vi en økonomisk kompensasjon. Per i dag får vi ikke fem øre i offentlig støtte, sier Rognli som understreker at de skal sette seg godt inn i lovforslaget før de avgir høringssvar.

Injiseres under huden

Kravet i forskriften er at eiere skal merke katten sin med en mikrochip som skal injiseres under huden på katten. Det er lett å se om katten er chippet – bokstavene ID vil stå lett synlig i øret.

Chipen skal inneholde et nummer som identifiserer hvem som er kattens eier. Merkingen skal skje innen katten er sju måneder gammel.

Kattens identifikasjonsnummer sammen med eiers navn, adresse og personnummer skal registres i et register. Når en merket katt overdras, flyttes eller dør, skal eier opplyse om dette til registeret. Opplysninger i registeret slettes etter 20 år fra første registrering.

Enhver som kjenner en katts identifikasjonsnummer, kan få tilgang til opplysninger om registrert eier. Register med personopplysninger om eier av katt drives av eller på vegne av Mattilsynet.

– Må følges opp

Katteiere som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan ilegges et overtredelsesgebyr av Mattilsynet på 1.500 kroner.

Dyrebeskyttelsen støtter forslaget om gebyr, men er kritisk til hvordan dette skal følges opp.

– Det skal bli spennende å se hvilke konkrete planer det offentlige har for å kontrollere at kattene blir ID-merket. Vårt krav er at noen må følge dette opp. Dyrebeskyttelsen kan gjøre det, men det betinger offentlig støtte, sier Linda Rognli.

Forskriften gjelder ikke for katter som er øremerket med tatovering og hvor opplysninger om eier er registret i et register når denne forskrift trer i kraft.

Høringsfristen er satt til 1. desember 2009. Målet er at forskriften trer i kraft 1. januar 2010.

(ANB)

Kommentarer til denne saken