Gå til sidens hovedinnhold

Snart tjener du mer enn 500.000

Boligen din stiger mer enn en halv million i verdi og boliglånet blir nesten gratis.

Torsdag kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med sin spådom om nordmenns økonomi de neste tre årene. Og for deg med jobb, og bolig, er tallene i SSBs Konjunkturtendenser hyggelig lesning.

I tillegg til at lønnen øker jevnt og trutt, stiger verdien av boligen din merkbart. Som tabellen under viser kan du se frem til en verdistigning på 27 prosent i perioden 2009 til 2013. Det betyr at dersom boligen din var verdt to millioner kroner i 2009, vil den være verdt over en halv million mer i 2013 - nærmere bestemt 2,55 millioner kroner.

Snart tjener vi over en halv million
Lønnen vokser ikke like raskt, men en samlet lønnsvekst på 16,3 prosent i perioden er ikke til å kimse av. Ifølge SSB var snittlønnen for nordmenn i heltidsstilling 439.200 kroner ved utgangen av 2009. Med en lønnsvekst på henholdsvis 3,4 prosent i 2010, 3,4 prosent i 2011, 3,9 prosent i 2012 og 4,7 prosent i 2013 bikker snittlønnen 500.00 kroner. Slår SSBs prognoser til havner snittlønnen i Norge på 510.817 kroner i 2013.

Mer betydningsfullt for lommeboken er veksten i realdisponibel inntekt, eller lønnsvekst justert for inflasjon og skatt. Tar vi utgangspunkt i snittlønna i 2009 på 36.600 kroner per måned og trekker fra 11.000 kroner i skatt blir disponibel inntekt 25.600 for personen i vårt eksempel.

Ifølge SSB kan denne personen forvente seg en økning i realdisponibel inntekt på 2,6 prosent i år, 1,9 prosent i 2011, 2,2 prosent i 2012 og 2,1 prosent i 2013. Det betyr at personen vil ha disponibel reallønn i 2013 på 27.928 kroner per måned. Hun eller han får altså 1662 kroner mer å rutte med per måned sammenlignet med i dag.

Billig å låne til bolig
Et annet lyspunkt er prognosene for boliglånsrenten. SSB spår at gjennomsnittlig boliglånsrente vil være 4,8 prosent i 2011, 5,2 prosent i 2012 og seks prosent i 2013. Det skremmer kanskje at renten skal opp til seks prosent, men inflasjon og skattefradrag sørger allikevel for at boliglånet blir tilnærmet gratis.

HTML EMBED
Lønn Lønn 2010 Lønn 2011 Lønn 2012 Lønn 2013
Lønn i 2009: 439200 454133 469573 487887 510817
lønnsvekst i prosent 3,4 3,4 3,9 4,7
Boligverdi
2009 2010 2011 2012 2013
2000000 2158000 2265900 2385993 2548240
prisvekst i prosent 7,9 5,0 5,3 6,8
2010 2011 2012 2013
Boliglånsrente 4,6 4,8 5,2 6,0
Realrente etter skatt 0,8 1,9 1,6 1,7
Årlig vekst realdisponibel inntekt 2,6 1,9 2,2 2,1
Realdisponibel inntekt - (disponibel månedslønn i dag 25.600)* 26266 26765 27353 27928
Kilde: SSB. *NA24s anslag.

Som tabellen viser vil ett boliglån i Norge i realiteten koste 1,9 prosent i 2011, 1,6 prosent i 2012 og 1,7 prosent i 2013.

Ikke alle får ta del
En av hovedmennene bak SSBs prognoser, forsker Torbjørn Eika, minner om at ikke alle får ta del i velstandsøkningen.

- Det store flertall kan se frem til bedre råd, men for dem som rammes av arbeidsledighet og som går ned i lønn i forbindelse med overgang til trygd, gjelder andre tall, minner Eika om.

Tror på høyere renter
Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities er langt fra sikker på at SSBs prognoser gir et helt riktig bilde.

- SSB har gode prognoser, men jeg er veldig usikker på om boligprisene skal opp like mye som SSB tror. SSBs tall viser en foruroligende økning i differansen mellom boligpriser og lønn. Dersom tallene er riktig risikerer vi et bratt fall i boligprisene dersom boliglånsrenten øker mer enn SSB spår, sier Andreassen til NA24.

Andreassen tror også SSBs anslag for boliglånsrentene er for pessimistisk.

- Pessimistisk?

- Ja. Lave boliglånsrenter er som oftest ett resultat av en vanskelig økonomi med høy ledighet. Jeg tror norsk økonomi vil klare seg bedre enn det som implisitt ligger i SSBs prognoser, og derfor på høyere boliglånsrenter, sier Andreassen.

Les mer om SSBs spådommer her:

Kommentarer til denne saken