SSB kom i går med nye prognoser for din økonomi i fire år fremover. Barometeret Konjunkturtendenser (KT) er lystelig lesing for nordmenn flest. (se alle tallene i tabellen under).

Snittlønn i 2013: 512.301 kroner
Hør bare her: Om to er snittlønnen i for norske arbeidstakere (lønn per normalårsverk) 512.301 kroner. I 2010 var snittlønnen 455.000 kroner. Du skal altså opp cirka 40.000 i lønn på to år. Dersom SSBs tall stemmer vil snittlønnen i 2015 ligge på 565.334 kroner, noe som betyr at du totalt går opp 110.334 kroner sammenlignet med det du fikk i 2010.

Boligen øker i verdi med over 800.000 kroner
Som om ikke dette er nok kan boligeiere gni seg i hendene. Boligprisene skal til himmels ifølge SSB. Har du en bolig som var verdt to millioner kroner i 2010, kan du selge den i 2015 for 2,85 millioner kroner. Verdistigningen er på mer enn 850.000 kroner.

Ifølge SSB vil boligprisene stige med 6,98 prosent i år, 6,8 prosent i 2012, 6,8 prosent i 2013 og hele 8,1 prosent i 2014.

En slik avkastning gjør det fristende å heller investere i bolig, enn i børs. Som NA24 skrev i artikkelen Du har slått børsen har boligeiere de fleste steder i landet i perioden 2000 til 2011 kunnet nyte en verdistigning på boligen som slår Oslo Børs.

Boliglånsrenten på full fart oppover
Nedsiden er at SSB spår en sterk vekst i bankenes boliglånsrenter. I 2010 var bankenes gjennomsnittlige utlånsrente 4,5 prosent. Hold deg fast - i 2014 vil den øke til 7,1 prosent. Det betyr en kraftig økning i renteutgifter til de som har store boliglån. Årlige renteutgifter for et lån på to millioner kroner stiger med over 50.000 kroner fra 90.000 kroner i 2010 til 142.000 kroner i 2014.

Renteøkningen starter forsiktig med en oppgang fra 2010 til 2011 på 0,3 prosentpoeng til 4,8 prosent. Så tar det av med en oppgang på 0,6 prosentpoeng til 5,4 prosent i 2012. Snittrenten på boliglån vil være 6,2 prosent i 2013 og altså 7,1 prosent i 2014.

Du blir rikere
Utgiftene reduseres heldigvis takket være skattefradraget på renter (28 prosent av renteutgiftene). I tillegg er lønnsveksten lang høyere enn veksten i renteutgiftene.

SSBs tall over realdisponibel inntekt (lønnsvekst justert for inflasjon og skatt) levner liten tvil om at du skal bli rikere. I år vokser reallønnen med fire prosent, med 5,2 prosent i 2012, med 4,4 prosent i 2013 og med 3,9 prosent i 2014.

Her er tallene som gjør at du kan gå fremtiden lyst i møte: