I helgen ble flere badende jenter og kvinner snikfotograferte på badestedet Koigen, og bildene er lagt ut på et norsk pornonettsted, melder Hamar Arbeiderblad.

Fotografen er politianmeldt, men nettsidens server har base i Canada, som er utenfor norske myndigheters rekkevidde.

LES OGSÅ: Toppløse turister på Internett

Grovporno og anmeldelse
Rune Otterstad som er etterforskningsleder ved Hamar politidistrikt trekker fram de to alvorlige aspektene ved helgens snikfotografering.

- For det første er disse bildene tatt uten samtykke, og for det andre er de lagt ut på en grovpornoside, sier Otterstad.

- Jobber dere ut fra vitneobservasjoner?

- Etterforskningen er på et tidlig stadium, men vi vet via kilder at noen jenter skal ha sett en mistenkelig mann, så vi sjekker ut dette nå, sier Otterstad til Nettavisen.

- Har dere fått mange anmeldelser?

- Vi har fått flere henvendelser, og siden saken ennå er såpass lite kjent regner vi med å få inn flere anmeldelser de neste dagene, legger han til.

Fotografens profil
Hamar-politiets prioritet er for øvrig kun å få fjernet lenken med bikinikledde mennesker fra Hamar.

Lenken heter «Jenter fra Hamar/snik bilder», og er opprettet av en person som har registrert et guttenavn etterfulgt av nummer 25.

Han har hittil skrevet 22 innlegg på nettstedet, men har ellers ingen informasjon på profilen sin.

- Er været som det er nå så kommer det masse mere!! lover han blant annet i det nyeste innlegget, og refererer til bikinikledde jenter på Hamar.

Kontoen registrerte han 22. desember 2006, mens lenken har per i dag over 12000 sideanvisninger.

Personen har ikke svart på Nettavisens henvendelse.

Personvern og sjikane
Jon Bing, personvernekspert og jusprofessor ved Universitetet i Oslo mener internasjonale samarbeid er veien å gå.

- Å snikfotografere mennesker er uansett ulovlig og straffbart, og utløser paragrafer i Åndsverkloven. Vern av gjengivelse av personers ansikt er lovbruddet her. Også utløses Personopplysningsloven, som går på retten til sitt eget bilde, sier Bing til Nettavisen.

Bings råd er å reagere høylytt.

- Hva kan man gjøre om en blir sjikanert på denne måten?

Paragraf 58 styrker de avbildede jentenes sak.

"Loven gjelder arbeid av norsk statsborger eller person som er bosatt her i riket, samt selskap som har norsk styre og sete her i riket".

- En kan kontakte nettstedet og be dem ta bort bildene, hvis de ikke gjør det ender de opp med samme ansvar som den eventuelle fotografen, sier Bing til Nettavisen.

- Men serveren er i Canada - utenfor Norges jurisdiksjon - hva kan man da gjøre?

- Om det er tilfellet så er det god grunn til at påtalemyndigheten bør å se på saken. Her må internasjonalt samarbeid på banen à la EUs cyberguide-konvensjon.

Anbefaler dere å anmelde slike forhold til politiet?

- Vel, en anmeldelse markerer en sterk holdningen, som vi trenger for å forbedre både våre rettslige og sosiale normer, men å forvente at politiet prioriterer mye ressurser på slike saker er heller optimistisk, avslutter Bing.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Stadig flere klager
Datatilsynet konstaterer en økning i denne type saker.

- Vi merker en klar økning i henvendelser om å fjerne uønsket informasjon/bilder fra Internett hos vår juridiske svartjeneste, forteller Trude Talberg-Furulund, informasjonsrådgiver i Datatilsynet til Nettavisen.

- Hva kan man gjøre når uhellet er ute og bilder er publisert?

- Da må man først og fremst ta kontakt med den som har publisert bildet, sier hun.

Datatilsynet kan også bistå i enkelte av disse sakene, ved å pålegge nettsteder å fjerne bilder etter endt saksbehandling.

- Men jeg vil nok primært anbefale å politianmelde slike saker. og viser ellers til våre råd om hvordan man skal gå fram om man oppdager uønsket informasjon om seg selv på nettet.

LES RÅDENE HER

§45c Åndsverksloven

Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når

a) avbildningen har aktuell og allmenn interesse,

b) avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet,

c) bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse,

d) eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud, eller

e) bildet brukes som omhandlet i § 23 tredje ledd eller § 27 andre ledd.

Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår.

Kilde: Lovdata

Samtykker ikke
- Vi har sett på saken og publiseringen av disse bildene er helt klart ulovlig, sier informasjonsrådgiver Marius Bakke ved Kirke- og Kulturdepartementet.

Bakke presiserer at Åndsverksloven er klar.

- Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, med noen få unntak, og dette nettstedet er ikke et av disse.

Han legger til at paragraf 58 styrker de avbildede jentenes sak da den gjelder arbeid av norsk statsborger eller person som er bosatt her i riket, samt selskap som har norsk styre og sete her i riket.

- Disse er jo norske jenter som avbildes på norsk jord, av norsk fotograf, myntet på et norsk publikum, sier Bakke.

Strafferammen med forbrytelsen er bøter og fengsel opptil tre måneder, men kan strekkes til tre år ved forsettlig kriminell handling.