Gå til sidens hovedinnhold

Søkkrik megler fikk støtte til bil - statsråd gir politikerne skylden

Statsråden mener det er politikerne, og ikke NAV, som har ansvaret for at Odd Kalsnes får støtte til bil.

- Jeg har full forståelse for at folk synes dette tilfellet er svært merkelig, og at det virker urimelig at folk som har flere titalls millioner i formue, og har flere andre biler, kan få støtteordning fra NAV. Spesielt med tanke på det er mange foreldre med knappe ressurser og med multihandikappede barn som sliter med å få trygdebil. Det er ikke slike tilfeller som er ment å få dekning gjennom ordningen, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Mandag skrev Nettavisen om advokat og kjendismegler Odd Kalsnes, som gjennom flere tiår har fått støtte til bil av NAV, samtidig som han eide flere millionbiler, og hadde eiendommer til titalls millioner kroner.

- Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Her får en person med store ressurser 150.000 kroner i støtte til bil av NAV, mens andre med langt mindre ressurser, og som har multihandikappede barn, søker støtte og får avslag, sier styreleder Johanna Engen i Velferdsalliansen.

- Her må skytset gå mot oss
Eriksson sier at det ikke er NAV som har gjort noe galt når NAV har lagt Kalsnes sin likning til grunn for behovsprøvingen av hans inntekt.

- NAV har bare gjort det som står i regelverket. Her må skytset gå mot oss politikere som har laget regelverket som NAV skal forvalte, sier Eriksson.

- Ikke automatisk støtte
Lederen av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Arve Kambe, sier at det er det reelle behovet som må være utslagsgivende for om du skal få støtte.

– Jeg skjønner at folk reagerer dersom vedkommende har fått statlig støtte til bil, når veldig mange får avslag på alt fra stønad til livsopphold til bil, basert på øvrig inntekt eller formue, sier han og legger til

– Det må være det reelle behovet for å komme i jobb, kombinert med svært lav inntekt over tid som må være utslagsgivende for støtte. Målet er å få flere tilbake til arbeidslivet, også de som blir syke, men som har store ressurser selv, sier han.

Gjennomgår ordningen
Statsråd Eriksson sier at han er i ferd med å gjennomgå trygdebil-ordningen, og vil som en del av gjennomgangen vurdere om det i behovsprøvingen skal tas hensyn til formue i tillegg til inntekt.

- Jeg er i gang med en helhetlig gjennomgang av våre velferdsordninger der også hjelpemiddelpolitikken er sentral. Der skal vi også gjennomgå trygdebil-ordningen. Da blir det naturlig å vurdere om man ikke bare skal legge inntekt til grunn, men også formue. Sitter du med flere titalls millioner i kontanter så må det gå an å se på om du ikke skal ha rett til støtte.

- Vi skal ha en god bilordning som er målrettet mot dem som trenger det mest, sier han.