Det er ikke bare myndighetenes krav til energiforbruk som gjør nye boliger dyre ifølge privatøkonom Endre Jo Reite i Sparebanken 1 SMN.

- Politikerne har også gjort det ulovlig med leiligheter hvis det kan bli for lite sol på soverommet, sier Reite til Nettavisen NA24 og presiserer at gjennomgående lys er oftest eneste mulighet til å oppfylle nye krav til dagslys.

Problematiske krav
Ifølge Reite har all fokus mot miljøkrav overskygget politikernes nye krav til areal og energiforbruk.

- Detaljreguleringer gjør det nærmest umulig å finne løsninger som gjør byggingen billigere. Ligger en leilighet for eksempel ikke ideelt i forhold til å få inn sollys på en eller annen del av dagen så kan det alene være nok til at man ikke får bygge dem, sier Reite.

Etterlyser fleksibilitet
Han mener mer fleksibilitet i regelverket ville gjort rimelige boligprosjekter for unge mulig å realisere til en pris som kunne vært med på å dempe prisveksten på bolig.

- Det er lett å sitte i et møte og vedta nye regler, men jeg tror unge i boligkø ville blitt sint om de visste hvor lite fleksibilitet som skulle til for at det skulle være mulig å gi dem rimelige boliger. Politikerne skulle bli tvunget ut i møter med unge på boligjakt for å forklare hvorfor alle disse kravene er viktigere enn at ungdom i dag får en rimelig og fornuftig bolig. Mange ville nok heller hatt en bolig uten sol på soverommet og heller kjøpt en ekstra lampe, sier Reite

- Løsninger finnes
Eksempler på rimelige boligløsninger finnes allerede, men er umulig å få bygge ifølge distriktsleder for Veidekke Entrepenør i Trondheim, Ståle Brovold.

- Det ville vært mulig å få solgt boliger for etablerere til en pris som ligger 10-20 prosent under vanlig kvadratmeterpris for nye boliger i dag dersom regelverket tillot litt tilpasninger og fleksibilitet. Da ville vi raskt kunne bygget boliger etter et velprøvd konsept, sier Brovold.

Stoppet Startbo
Han viser blant annet til konseptet Startbo som ifølge entrepenøren har vært en kjempesuksess over hele landet.

- I Startbo-boliger får unge både en inngangsbillett med mulighet til finansiering av bokostnad gjennom utleie, og en fleksibel leilighet de kan vokse inn i etter som behovet endrer seg. Denne løsningen er ikke mulig med dagens reguleringer sier Brovold til Nettavisen NA24.

Det er regelverkets krav til tilgjengelighet i utleiedelen og krav til dagslys fra begge sider som stopper nye prosjekter.

I paragraf 12.2 i Trondheim kommunes arealplan heter det følgende om belysning i nye bygg:

"...Det tillates ikke ensidig belyste østvendte eller nordvendte boliger eller boliger som kun er tosidig belyst fra nord og øst..."

- Kravene til lysinnfall i leiligheter har vært der lenge, men som teksten viser er kravene konkretisert i forhold til vinkel av bygg mot nord og øst for å sikre at man har sollys inn i alle leiligheter. Startbo-prosjektet var borettslagsleilighet på enten 60 eller 80 kvadratmeter. Leilighetene er brede, men ikke så dype slik at man får godt med lys inn i leilighetene, men ikke nødvendigvis så mye sollys. Lysinnfallvil være forskjellig på hver side av bygget. Du kan få sol innfall på morgen eller kveld i forskjellig mengde og tid og i verste fall ikke få noe sol innfall i det hele tatt. Det er det siste som begrenser eller stopper muligheten for slike prosjekter etter skjerpingen av reglene, sier Brovold.

Han forteller at 30.000 personer ønsket slike boliger da Veidekke måtte stoppe prosjektet.

Ikke noe krav sentralt
Statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet, Anne Beathe Tvinnereim, presiserer overfor Nettavisen NA24at hun ikke kjenner til den konkrete saken, men uttaler seg følgende på generelt grunnlag:

- De byggtekniske kravene er innført for å sette et minimumskrav til sikre, miljøvennlige og tilgjengelige bygg. Byggteknisk forskrift setter ikke noe krav om ideell orientering for sollys eller dagslys fra begge sider, slik saken beskriver. Forskriften stiller overordnede krav om at byggverk skal plasseres slik at det tas hensyn til lys- og solforhold. Det er også krav om at bygg skal ha tilfredsstillende lysforhold, og at rom for varig opphold skal ha vindu som gir tilfredsstillende tilgang på dagslys. I saken Nettavisen NA24 beskriver er det trolig snakk om en kommunal regulering som setter mer detaljerte krav, skriver Tvinnereim i en epost.