(BIIPMAG): Men det stopper ikke der. I et lovforslag som er sendt ut på høring foreslår regjeringen å opprette et sentralt elevregister hvor informasjon fra Elevundersøkelsen og Nasjonale Prøver skal kunne samles.

I tillegg kan registeret knyttes opp mot et kommende barnehageregister og senere også høyskole- og universitetsregistre.

- Tidenes mest personvernangripende register
Formålet skal være forskning, men Elevorganisasjonen og Datatilsynet frykter misbruk.

- Vi frykter at uvedkommende kan få adgang til dette registeret, som tilsynelatende kommer til å inneholde svært sensitive personopplysninger, sier Ove Skåra i Datatilsynet til biipMag.

Datatilsynet mener registeret vil bli et av de mest personvernangripende registrene i norsk historie.

- Selv om man skal ha rutiner og forsøke å begrense personvernkonsekvensene, så kan man aldri garantere hundre prosent for at opplysningene ikke kan bli spredd videre ved et uhell. Og når dette registeret kan kobles opp mot så ufattelig mange andre registre og ha mulighet til å eksistere i uoverskuelig fremtid, så blir det en større risiko, sier Skåra.

- Dette er trolig norsk histories mest personvernangripende register, sier Skåra.

(...) Om denne informasjonen lekker ut og blir allment kjent, så kan det bli ubehagelig for den eleven.

- Altfor fritt
Elevorganisasjonens leder Håvard Vederhus mener regjeringen legger altfor få føringer og regler for hvordan opplysningene skal håndteres.

- Her er det litt sånn: «her skal vi ha et register og hente ut informasjon», men hva slags forskning som skal drives og hvordan informasjonen skal anvendes vet vi ingenting om, sier han.

Vederhus sier han ikke forstår hvorfor skolen skal sitte på de opplysningene som regjeringen foreslår.

- Man skal være veldig forsiktig med å hente ut slike opplysninger. Dette er opplysninger som skolen generelt ikke har noe med og er opplysninger som det bør hentes ut konkrete tillatelser til for å få ut, sier han.

- Personlig info kan bli spredt
Vederhus frykter at elever skal bli utsatt for at sensitiv og personlig informasjon som de oppgir i eksempelvis Elevundersøkelsen skal komme på avveie.

- Et scenario kan være at en elev på Elevundersøkelsen oppgir at han er homofil, selv om han ikke vil at noen andre skal vite dette. Om denne informasjonen lekker ut og blir allment kjent, så kan det bli ubehagelig for den eleven, sier Vederhus.

- Utilrådelig
Datatilsynet er ikke bare prinsipielt motstandere av registeret, men mener det vil være fullstendig utilrådelig å opprette et slikt register.

- Når slike voldsomme databaser med så enormt mye informasjon blir opprettet, så blir det en database som nærmest følger deg fra du blir født og til du er ferdigutdannet fra universitetet, sier Ove Skåra.

I sin høringsuttalelse har Datatilsynet gjort det svært så enkelt for kunnskapsministeren å forstå budskapet. Vedlagt ligger nemlig denne tegningen:

Regjeringen ønsker ikke å kommentere saken før de har fått gått gjennom høringsuttalelsene fra Datatilsynet og Elevorganisasjonen.

Siste fra biipMag:
Eminem holder seg til rappingen
- Dette er bruskrig
Usher disser rikingene

GÅ TIL FORSIDEN HER