Den siste tellingen fra 8. august viste at 1.144 personer sto i soningskø. For fire år siden var tilsvarende tall 339 personer, skriver VG ifølge NTB.

Den gang sa daværende justisminister Knut Storberget til Aps landsmøte at det gikk i riktig retning. Soningskøen hadde da falt fra 2.800 tre år tidligere.

At soningskøen er tredoblet de siste fire årene, blir forklart med at politiet gjør en god jobb.

– Når soningskøen har blitt lenger skyldes det blant annet at politiet er styrket, etterforskningsmetodene er mer effektive, oppklaringsprosenten er høyere og det har vært en sterk økning i varetektsfengslinger av utenlandske kriminelle, sier statssekretær Kristin Bergersen til avisen.

Hun peker også på at antall innsatte i varetekt har økt kraftig de siste årene og at gjennomføringstiden også er blitt lengre.

Ikke uventet reagerer kritikerne med Høyre i spissen, kraftig.

– Fire år etter at køen skulle være historie kan vi bare konstatere én ting, nemlig at det er Storberget som er historie, sier Høyres stortingsrepresentant Michael Tetzschner. (©NTB)