Gå til sidens hovedinnhold

Sp-kommuner er dyrest

...når du gjør fra deg. Sjekk din kommune.

Trodde du at de kommunale avgiftene var ganske like over det ganske land? Da må du tro om igjen.

Nettavisen har sett nærmere på et av de mest vanlige gebyrene, nemlig årsgebyret for avløp. Vi har sammenlignet alle landets kommuner, opp mot hvilke parti som har ordføreren i kommunen, ved å hente ut kommunenes egne tall for fjoråret fra databasen Kostra.

Gjennomgangen viser store forskjeller mellom kommunene - og partiene.

Her kan du søke på din kommune!

- Bor mer spredt i Sp-kommuner
Det er Senterpartiets kommuner som har de høyeste avløpsgebyrene.

Gjennomsnittlig årsgebyr for avløp/kloakk i landets 83 Sp-kommuner, var i fjor 3558 kroner. Landsgjennomsnittet lå på 3191 kroner, mens de 55 Høyre-kommunene hadde de laveste gebyrene, med et gjennomsnittlig gebyr på 2910 kroner.

- Jeg tror det er veldig store lokale variasjoner, sier statssekretær Dag-Henrik Sandbakken (Sp) i kommunal- og regionaldepartementet til Nettavisen.

Sandbakken har to mulige forklaringer på hvorfor Sp-kommunene kommer dårligst ut:

- Det ene er at mange av våre ordførere er i distriktskommuner, hvor folk bor spredt og det er få abonnenter per avløpsledning. Det har naturligvis betydning for avløpsgebyret, sier han.

- Ordførerne kan ha vært flinke
Den andre årsaken kan være at ordførerne i Sp-kommunene har vært flinke til å rehabilitere avløpsnettet, ifølge statssekretæren.

- Det kan være at de her ordførerne har vært flinke til å oppgradere og bygge ut ledningsnettet, og at det sånn sett nå er høye gebyrer. Et nytt ledningsnett vil nødvendigvis føre til høyere gebyrer enn et slitt ledningsnett, sier Sandbakken.

Han påpeker også at en del kommuner på innlandet, som har elver som er resipiente, har mye strengere rensekrav enn en kommune som ligger langs kysten.

På nest beste plass gebyrmessig kommer landets 51 KrF-kommuner, der innbyggerne i fjor i gjennomsnitt måtte betale 2941 kroner i avløpsgebyr.

Parti som har ordføreren

Gjennomsnittlig avløpsgebyr

Sp

3558

SV

3341

Ap

3215

Frp

3197

V

3009

Andre

2986

KrF

2941

H

2910

I Ap-kommunene, totalt 123 kommuner, lå snittet på 3215 kroner.

Årsgebyret for avløp i hovedstaden, som er styrt av Høyre, var i fjor på 1708 kroner.

NB! Gebyret oppgis uten merverdiavgift. Dersom stipulert årsgebyr er mest utbredt i kommunen oppgis dette for en standardbolig på 120 m² bruksareal. Dersom vannmåler er mest utbredt oppgis prisen for 150 m³ avløpsvann.

Se listen over alle partiene til høyre i saken.

Dyreste kommune: 7860
Klart dyrest var det i fjor Søndre Land kommune i Oppland, der innbyggerne måtte betale et årsgebyr for avløp på hele 7860 kroner i fjor.

- Vi er jo en liten kommune når det gjelder innbyggerantall, og vi har en veldig spredt bebyggelse. I tillegg har vi Randsfjorden som er veldig sårbar for forurensing, og som vi skal beskytte på best mulig måte. Klart dette må koste, sier teknisk sjef Bjørn Runar Eriksen i Søndre Land kommune til Nettavisen.

Eriksen forteller at de for tiden holder på med å rehabilitere vann- og avløpsnettet i kommunen, som har 5800 innbyggere.

- Det som er realiteten er at Søndre Land kommune har startet et arbeid med rehabilitere vann- og avløpsnettet, og vi har oppgradert renseanleggene våre. Vi har sju renseanlegg for avløp og sju vannverk, og til sammen 42 stasjoner ute som pumper enten vann eller avløp, og det koster, påpeker han.

Han viser også til at kostnadene ville være totalt annerledes om de hadde hatt tettsteder i kommunen som for eksempel Stavanger, med mye folk som bor på et sted.

- Ekstrem forskjell
Avløpsgebyret i Søndre Land står i sterk kontrast til gebyret innbyggerne i Vik kommune i Sogn og Fjordane må betale for den samme tjenesten - et gebyr på bare 350 kroner i året.

Men Eriksen vektlegger at det er store forskjeller mellom kommunene Søndre Land og Vik.

- Vik har enkel rensing for avløp. De har enten bare en liten rist eller en slamavskiller som stopper søppelet fra å gå ut i vannet, og rett og slett ingen rensing. Mens vi er nødt til å ha et fullskala renseanlegg basert på biologisk og kjemisk rensing, som koster mye å bygge og drifte. Det er helt annerledes hos oss, sier han.

Eriksen mener det er viktig å få fram forskjellene mellom kommunene.

- Det er viktig å få fram forskjellen fordi det er ekstremt forskjell på kravene til rensing. Fra Lindesnes til Kirkenes er det ikke noe krav til rensing annet enn hvis man bor i veldig sårbare fjordområder. Langs kysten er det stort sett fritt utslipp, bare med en slamskiller i forkant, sier han.

- Staten burde bidratt
- Så dere har ingen fortjeneste selv om dere har et så høyt gebyr?

- Nei, vi dekker jo ikke engang inn kostnadene våre. Vi subsidierer fremdeles deler av avløpsgebyret med kommunale midler, sier Eriksen.

Han mener Staten burde bidratt med mer tilskudd til kommuner som er pålagt kostbar rensing.

- Jeg mener jo at det burde vært statlig tilskudd til kommuner som har et stort ansvar i forhold til å forhindre forurensing av viktige vannkilder. I dag finnes ikke det, sier han.

Han tror likevel at prisene vil bli lavere på sikt.

- Det som er meningen er at vi skal koble til flest mulig av innbyggerne vi har i kommunen til avløpsnettet, og så vil jo kostnadene på sikt gå ned. Men det vil ta en stund før vi er der, sier han.

Vik-ordfører: - Vi er stolte
Ordfører Marta Finden Halsen i Vik kommune, som har 2750 innbyggere, sier hun er stolt over å være billigst på avløp i Norge.

- Vi er stolte over å kunne ha et så lavt gebyr, sier Halset til Nettavisen.

Halset forteller at de ikke har noen fortjeneste på avgiften.

- Det er selvkost. Vi har ikke lagt inn noen fortjeneste på dette. Det er slik kostnadene er, og det er slik prisen er, sier hun fornøyd.

Hun sier de «selvsagt» skal fortsette å ha lave gebyrer i kommunen.

- Det en av fordelen av å bo i vår kommunene. Vi vil ligger så lavt som vi kan i alle gebyrer, sier Halset.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?

Kommentarer til denne saken