- Den første fregatten som blir fullt operativ må gis nasjonal prioritet og plasseres i nord, sier stortingsrepresentant Alf Ivar Samuelsen (Sp) til Avisenes Nyhetsbyrå.

Sp-politikeren fra Nordland reagerer kraftig på signalene om at fregatten «Fridtjof Nansen» trolig skal settes inn i kampen mot sjørøverne som herjer kysten utenfor Somalia.

Forsvarssjef Sverre Diesen har overfor VG bekreftet at den første av våre nye fregatter er tiltenkt en slik oppgave. Statssekretær Espen Barth Eide (Ap) er noe mer tilbakeholden, men bekrefter at man i Forsvarsdepartementet «har snakket om» mulighetene for en norsk tilstedeværelse i området.

Hjelpe Kystvakten
Alf Ivar Samuelsen har imidlertid et helt annet råd til forsvarsministeren og regjeringen:

- Den første fregatten må plasseres i nord for å vise vår tilstedeværelse i nordområdene. Det vil være viktig folkerettslig og suverenitetsmessig. Vi ser at

Russland øker sitt fokus i nordområdene, også militært. Derfor må Norge være i aktivitet i våre nordlige områder. En patruljerende fregatt vil kunne bli Kystvaktens forlengede arm og gjøre Kystvakten mer operativ, sier Samuelsen.

Han advarer mot å utplassere den første fregatten ved Afrikas horn.

- Hvis vi da opplever en tilspisset situasjon, så vil det oppleves som en ytterligere eskalering å forflytte fregatten til Nord-Norge. Derfor vil det være best om fregatten allerede i utgangspunktet er øremerket for og plassert i nord, sier Samuelsen.

Prioriterer Norge
Han viser til at Norge etter hvert skal få fem nye fregatter. KNM «Fridtjof Nansen» ble levert for to år siden og er snart fullt operativt. De to neste er også overtatt av Sjøforsvaret, mens de to siste vil bli levert innen utgangen av 2010.

- Forsvaret har tenkt seg at en av fregattene skal patruljere i norsk farvann, en skal være i opplæringsfase for å trene norske mannskaper, en skal være i dokk ved Haakonsvern, mens den siste skal være disponibel for internasjonale oppgaver. Det vil være situasjonen når samtlige fem fregatter er operative med fullt utstyr og opplært mannskap. Men det vil ta en god del år før vi har nådd så langt, sier Sp-talsmannen.

- Derfor må vi i den innledende fasen prioritere tilstedeværelse hos oss selv. Jeg ser klart det internasjonale behovet, men det må komme i andre rekke, konkluderer Samuelsen.