Gå til sidens hovedinnhold

Sp vil bygge sentrum med KrF og Venstre

Senterpartiets nestleder Trygve Slagsvold Vedum ser for seg en ny vekstperiode for sentrum i norsk politikk.

- I hverdagspolitikken har vi mange sammenfallende standpunkter. Men politisk spill og blokktenkning har lenge overskygget denne enigheten. Samarbeidsavtalen mellom de borgerlige partiene er så løs og generell at de to sentrumspartiene har mye handlingsrom, sier Vedum til NTB.

Han viser til at de to partiene begrunnet sin vegring mot å gå i regjeringen med helheten i det som lå på bordet etter sonderingene med Høyre og Fremskrittspartiet. Dette leser Sps nestleder som en markering av at de to grunnleggende sett ønsker en annen samfunnsutvikling.

Valgte feil
- Vi mener at Venstre og KrF valgte feil ved å gå til Høyre og Frp, et veivalg som nå gjør det mulig å få en regjering med hovedtyngde langt ut til høyre. Ved ikke å gå med taper de to små innflytelse, men de vinner sin frihet, sier Vedum.

Han tenker ikke i første rekke strategisk fram mot valget i 2017 når han snakker om å bygge sentrum, snarere å skape flertall der han mener folkemeningen befinner seg.

- Alle målinger viser at folkeflertallet ligger mellom sentrum og det moderate høyre, ikke mellom Høyre og Frp. Dette skal Sp utnytte. Det er tolv år siden alle sentrumspartiene samtidig var fristilt i Stortinget, sier Sps nestleder og landbruksminister.

KrF-leder Knut Arild Hareide definerer også sentrum som et eget tyngdepunkt i norsk politikk, et sted der han mener Sp hører hjemme. Han er uenig med Venstres leder Trine Skei Grande som mener at Sp regjeringsdeltakelse har flyttet det for langt til venstre.

Hareide sier han ønsker en god dialog med alle sentrumspartiene, men at det ikke bare er å tine opp et vennskap som har vært bunnfrossent i åtte år.

Bundet av avtalen
- Det er tross alt Venstre og KrF som er en del av samarbeidsavtalen med den blåblå regjeringen, og som har den virkelige muligheten til å påvirke politikken. Den sterkeste tilknytningen mellom sentrumspartiene vil helt klart være mellom Venstre og KrF, sier han.

Vedum nevner landbrukspolitikk, innvandringspolitikk, alkoholpolitikk og bistand som områder der Venstre og KrF står mye nærmere Sp enn partiene på blå side. Han viser også til at Venstre og KrF fraber seg å bli kalt støttepartier, noe han tar som signal om deres frie stilling.

Sps nestleder ser for seg stemmefellesskap på kryss og tvers i Stortinget.

- Som oftest vil vi nok gå sammen med Ap og SV, men vi håper også å kunne skrive oss sammen med Venstre og KrF i flere saker. De trer sentrumspartiene kan danne flertall med Ap og den ene grønne representanten. I saker som gjelder grunneieres interesser, kan det bli aktuelt for Sp å danne flertall med Høyre og Frp, sier Vedum.

Kald skulder
Sps tanker om det nytt, sterkt sentrum på tvers av gamle grenser blir møtt med betydelig skepsis hos Skei Grande.

Hun avviser ikke at de tre partiene kan finne sammen igjen og utgjøre en slagkraftig allianse i Stortinget. Men tilliten til Senterpartiet er tynnslitt i Venstre etter åtte år med rødgrønn regjering.

- De siste åtte årene har jeg opplevd et Sp som har ligget veldig langt fra sentrum. De er hjertelig velkommen tilbake, men vi har nok et godt stykke å gå før vi er der, sier Grande til NTB.

Hun ber om politikk – ikke retorikk – fra Senterpartiet.

- Partiet har vist et så stort politisk spenn at jeg er usikker på hvor jeg har det. Uttalelser fra Per Olaf Lundteigen, Liv Signe Navarsete og Ola Borten Moe er så sprikende at jeg ikke helt vet hva partiet står for, sier hun.

(©NTB)

Reklame

Nå kan du teste HBO Nordic, Viaplay og Paramount+ gratis

Kommentarer til denne saken