Politidirektør Ingelin Killengreen vil ha færre politidistrikter for å skape et mer effektivt politi i møte med kriminelle bander. Senterpartiets justispolitiske talsmann Jenny Klinge vil gjerne tenke nytt, men frykter at omorganiseringen i neste omgang skal lede til færre lensmannskontorer. De vil Senterpartiet slå ring om.

- Vil ha aktivt nærpoliti
- Det er viktig for meg å understreke at diskusjonen om antall politidistrikt ikke må ses i sammenheng med en eventuell sammenslåing av lensmannskontor. Akkurat hvor operasjonssentralen ligger er ikke nødvendigvis det viktigste. Dessverre er det lett at sammenslåinger på ledernivå, i dette tilfellet inkludert operasjonssentraler, kan bli brukt som en brekkstang for å slå saman også underliggende enheter. Vi må beholde en desentralisert politistruktur dersom vi skal kunne ha et synlig og aktivt nærpoliti i hele landet. Dette er viktig for at folk skal kunne kjenne seg trygge uansett hvor de bor og for at politiet skal kunne drive godt forebyggende arbeid, sier Klinge.

Tror løsningen er mer samarbeid
Sp-politikeren sier hun har stor tro på at politiet kan få mer ut av sine ressurser gjennom bedre samarbeid over grensene. Og hun understreker at spesialkompetanse som bygges opp ikke nødvendigvis må ligge i Oslo. I kampen mot vinningskriminalitet viser Klinge til prosjektet «Grenseløs» som Vestfold politidistrikt startet i 2007. Flere pågripelser og mye gjenfunnet tyvegods ble resultatet for dette prosjektet, som etter hvert ble utvidet til å omfatte også Telemark og Buskerud politidistrikter.

- Dette er et eksempel på hvordan det med dagens struktur også kan oppnås gode resultater, sier Klinge.

Budsjettpenger til egen innsatsstyrke
Senterpartiets justispolitiske talskvinne er enig med Killengreen i at politiet trenger mer effektive våpen i kampen mot organisert kriminalitet og viser til at regjeringen i 2010 oppretter en egen innsatsstyrke på 45 årsverk som skal jobbe med mobile vinningskriminelle.

- Dette er et signal om at vi tar dette problemet på alvor, sier Klinge.