Dersom du bruker et enkelt triks kan du spare over nesten 100.000 rentekroner på et vanlig boliglån. Trikset går ut på å nedbetale annuitetslånet som et serielån.

- Tar du et boliglån på 1,5 millioner kroner til 3,5 prosents rente og 20 års nedbetaling, kan du spare 157.672 rentekroner, sier privatøkonomiekspert Rune Pedersen i smartepenger.no til Nettavisen NA24.

- Hva er cluet?

- Velger du serielån så blir det første terminbeløpet 10.625 kroner. Som annuitetslån blir ditt første terminbeløp 8.699 kroner. Men har du råd til å punge ut med 10.6254 kroner per måned på ett serielån, hvorfor ikke betale like mye på et annuitetslån?, spør Pedersen.

Spar 97.005 kroner
Et serielån på 1,5 millioner koster 527.188 kroner før skatt, 379.575 kroner etter skatt (terminbeløp 10.625). Et annuitetslån koster 585.855 kroner før skatt, 423.255 kroner etter skatt (terminbeløp 8699).

- Dersom du betaler ned annuitetslånet som om det var et serielån vil nedbetalingstiden gå ned fra 20 til 15 år. Lånet vil da koste 430.183 kroner før skatt, 309.731 etter skatt (terminbeløp (10.723 kroner), sier Pedersen.

Besparelsen er altså 527.188 - 430.183 = 97.005 kroner.

Mindre forskjell reellt enn nominelt
Pedersen understreker at nevnte tall er i løpende nominelle kroner.

- Hvis de ble beregnet i dagens kronebeløp ville forskjellen blitt en god del mindre, sier Pedersen.

Enkel logikk
- Dette er et kjent og godt boliglånstriks. Logikken bak er veldig enkel, jo raskere du betaler ned et lån jo billigere blir det, sier Pedersen.

Han understreker i en humoristisk tone at det aller mest lønnsomme vil være å betale tilbake boliglånet dagen etter du tok det.

- Da vil renteutgiftene være nær null. Når det gjelder valget mellom annuitets- eller serielån så dreier det seg for folk flest om likviditet. Hvor mye penger har jeg råd til å betale hver måned og hvor mye ønsker jeg å betale hver måned? Ønsker jeg å spinke og spare i dag for heller å ha bedre råd i fremtiden, eller ønsker jeg å ha jevnt god likviditet både i dag og i fremtiden. Det hele blir på en måte ett spørsmål om hvordan du vil fordele livsinntekten din, sier Pedersen.

Han tror problemet for mange, i hvert fall de siste årene, har vært at litt for mange boliglånskunder har valgt avdragsfrie boliglån.

- Det er ikke alle dette passer for. Tvungen sparing via avdrag på boliglån er generelt et godt privatøkonomisk råd for mange, minner han om.

- Så det er ikke slik at serielån er det du totalt sett betaler minst rente på?

- Joda. Det nevnte lånet vil totalt koste 585.855 i renter dersom du velger annuitet. Som serielån slipper du med 527.188 kroner. Så et serielån i prinsippet er «billigere».

Via to kalkulatorer på smartepenger.no kan du selv regne ut hvordan totale renter endrer seg ved ulike nedbetalingstider og terminbeløp for annuitetslån og serielån.

Annuitetslånskalkulatoren

Serielånskalkulatoren

Fakta:
Annuitetslån og serielån

Annuitetslån er et lån der summen av avdrag og renter er den samme ved hver betalingstermin. I begynnelsen utgjør renten en stor og avdraget en liten del av det beløp (annuiteten) som betales ved hver termin. Etter hvert som gjelden reduseres, blir rentebeløpet stadig lavere og avdraget tilsvarende større.

Serielån blir nedbetalt med like store avdrag ved hver terminbetaling gjennom hele nedbetalingstiden. Etter hvert som avdragene reduserer lånet, blir rentebetalingen stadig mindre. Terminbeløpet blir derfor lavere for hver gang.

LES OGSÅ: