- Vi kunne ikke si ja til forslaget om et slags nytt EU innen EU uten tilstrekkelig sikringsmekanismer, sa Storbritannias statsminister David Cameron til Sky News fredag morgen.

Ifølge BBC er hovedårsaken til Camerons avslag EUs forslag om å innføre en ny skatt på finanstransaksjoner. En slik skatt vil ifølge Cameron virke svært negativt på finansbransjen i London, selve hjørnesteinen i britisk økonomi.

Storbritannia og Cameron la dermed ned veto mot forslaget til ny traktat for alle de 27 EU-landene.

Tyskland for sin del fikk stoppet Frankrikes forslag om eurobonds (felles utstedelse av obligasjoner) og forslaget om at Den europeiske sentralbanken skal få større fullmakter til å kjøpe opp kriserammede lands statsgjeld.

Vil ha ny traktat for eurosonen
Dermed må Franrike og Tyskland jobbe for en ny traktat for de 17 medlemmene av eurosonen - sonen Storbritannia ikke deltar i.

Frankrikes president Nicolas Sarkozy mener en slik traktat bør være mulig å få til innen mars 2012. Han har også tro på at 10 av landene som står utenfor EU-sonen også vil være med på denne traktaten. Det betyr i så fall at kun Sverige og Storbrittannia vil stå utenfor.

Budsjettdisiplin sentralt
En sentral del av en ny traktat er strenge regler for hvert enkelt lands gjeldshåndtering. Brudd på reglene vil medføre økonomisk straff. En ny traktat vil i tillegg gi Brussel mer makt over hvert medlemslands finanspolitikk.

Målet for EU, eller eurosonen, er å øke budsjettdisiplinen i medlemslandene. Dette vil øke tilliten i markedet og senke lånekostnadene, noe som er kritisk for land som Italia og Hellas. Går Hellas og italia konkurs kan det trigge en global resesjon, skriver Sky News.

Ble enig om noe
Til tross for bølgene Camerons nei skapte, ble EU-lederne enig om noe i løpet av natten.

Det langsiktige krisefondet ESM tilføres 500 milliarder euro og 200 milliarder euro tilføres det internasjonale pengefondet IMF.

Markedet negativ
Markedene reagerer negativt på resulatet av EU-toppmøtet.

Det hjelper heller ikke at Den europeiske sentralbankens sjef Mario Draghi avviste at de vil starte pengepressen for å kjøpe landenes gjeld.

På Wall Street endte Dow Jones indeksen ned 1,63 prosent og tidlig ettermiddag fredag er samtlige børser i Asia i minus.

I tillegg steg renten på Hellas og Italias gjeld.

Brudd på traktat å kjøpe europeiske statsobligasjoner
DNB Markets kommenterer hendelsene slik i en rapport fredag morgen:

- ESB ser det som brudd på traktaten om IMF bruker ESB-lån til å kjøpe europeiske statsobligasjoner. Det færte til at euroens verdi stupte umiddelbart og aksjemarkedene falt verden over. Den tyske tiåringen har falt med 20 basispunkter siden i går morges, mens italienske statsrenter har steget med ½ prosentenhet til 6,5 prosent. Tilstrømning til trygge havner har svekket de skandinaviske valutaene og styrket dollar og japanske yen, skriver Kjersti Haugland i DNB Markets.

- Om investorene ikke overbevises vil de finansielle vilkårene tynge eurosonen, som allerede ser ut til å være i tilbakegang, med stadig større kraft, skriver Haugland.