Gå til sidens hovedinnhold

Sparket etter morfin-død

Sykepleieren skal ha rotet med milliliter og milligram. Mann (87) og kvinne (80) døde.

Helsetilsynet har fratatt kvinnen jobben som sykepleier, og nekter å gi den tilbake.

De to eldre døde i desember 2001 på Lilleborg sykehjem i Oslo, der kvinnen var ansvarlig nattesykepleier.

Først noen uker senere ble det fattet mistanke om at noe var galt, da det ble oppdaget mangler i medisinregnskapet.

Sykepleieren ble mistenkt for å ha gitt 87-åringen og 80-åringen morfindoser på 50 milligram, og ikke 5 milligram som legen hadde bedt om, slik at deres død kan ha blitt fremskyndet.

«De bekreftet å ha trukket opp 5 mg, noe som kunne tyde på at De ikke visste forskjell på ml og mg»

Helsetilsynets rapport

Kvinnen, som hele tiden har nektet straffskyld, ble i Oslo tingrett frifunnet for forholdet. Retten fant det ikke bevist at hun ga for mye morfin til de to pasientene.

- Ga ti ganger høyere dose
Helsetilsynet har derimot en helt annen oppfatning av saken, og konkluderte mandag med at de ikke vil gi sykepleieren autorisasjonen tilbake.

Kvinnen ble rett etter at mistanken kom opp suspendert fra sin stilling. Hennes autorisasjon som sykepleier ble etter hvert trukket tilbake, men siden hun ble frikjent i tingretten har hun og hennes advokat krevd at dette vedtaket måtte endres.

Men å gi stillingen tilbake ønsker altså ikke Helsetilsynet å gjøre, og står fast ved sitt tidligere vedtak.

Tilsynet opprettholder også mistanken mot kvinnen:

«Helsetilsynet finner det tilstrekkelig sannsynliggjort at De ga 50 mg morfin til xxxxxxx og xxxxxxx. Etter Helsetilsynets vurdering har De derfor opptrådt uforsvarlig ved å gi 10 ganger høyere dose enn ordinert av lege», skriver Helsetilsynet i sin avgjørelse.

Kvinnen ble i januar 2002 første gang konfrontert med mistanken, og hennes egne uttalelser tyder på at hun har blandet målebegrepene, mener tilsynet.

«Ifølge referatet fra møtet valgte De en sprøyte med volum 5 ml og trakk opp 5 ml (50 mg) morfin (¿) De bekreftet å ha trukket opp 5 mg, noe som kunne tyde på at De ikke visste forskjell på ml og mg. Dette bekreftet også ledelsens mistanke om at feil i narkotikaregnskapet hadde oppstått ved at De hadde blandet begrepene ml og mg (¿)», skriver Helsetilsynet.

Kvinnen selv har derimot sagt til Helsetilsynet at hun sjelden og aldri har gjort feil i yrkesutøvelsen.

- Grov forhåndsdømming
Hennes advokat reagerer kraftig på at hun ikke får tilbake jobben som sykepleier.

- Det er et grovt tilfelle av forhåndsdømming. Hun ble fratatt jobben så å si med en gang uten at det forelå bevis for at hun hadde gjort det hun ble mistenkt for, sier advokat Elisabeth Møinchen Leonardsen til Nettavisen.

Møinchen Leonardsen påpeker at det ikke finnes bevis i saken.

- Det finnes jo ikke bevis. Det er ikke bevis i det hele tatt for at hun har gjort det de har påstått. Hun har ikke gjort noen feil, og har gitt pasientene 5 milligram morfin, sier advokaten.

Hun viser til at det skal svært grove forhold til for å frata helsepersonell en autorisasjon.

- Da må man ha erkjent å ha gjort en alvorlig feil, eller ha blitt dømt for det. Men i vårt tilfelle er hun altså frifunnet, og vi sitter på dokumentasjon som viser at hun ikke har gjort det, sier Møinchen Leonardsen.

Når det gjelder manglene i medisinregnskapet så mener advokaten at det overhodet ikke betyr at hennes klient har gjort noe galt.

«Hvordan kan hun vise selvinnsikt i saken? Hun har har jo ikke gjort noe galt»

Advokat Møinchen Leonardsen

- Etter en måned så sier de at det var hun som gjorde denne feilen, og det når hvem som helst kan ha vært inne og forsynt seg og brukt av kakeboksen når som helst. For det er ingen som har kontrollert det, og mange har nøkler til stedet, sier hun.

- Ingen forståelse for alvoret
Helsetilsynet påpeker at Romsås sykehjem, der sykepleieren jobbet etter hun hadde jobbet ved Lilleborg sykehjem, etter en stund konkluderte med at kvinnens faglige kunnskaper og kompetanse var av en så mangelfull karakter at det ikke var forsvarlig å la henne fortsette som ansvarlig sykepleier ved sykehjemmet.

Tilsynet mener også at kvinnen viser liten forståelse for alvoret i saken.

«Etter Helsetilsynets vurdering viser De liten selvinnsikt og forståelse for alvoret i saken utover dyp fortvilelse for at De blir ”beskyldt” for å ha forårsaket at to pasienter døde», skriver Helsetilsynet, og konkluderer med at hun etter tilsynets vurdering ikke har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse til å utføre sykepleieryrket forsvarlig.

- Hvordan kan hun vise selvinnsikt i saken? Hun har har jo ikke gjort noe galt, påpeker Møinchen Leonardsen.

Kvinnen har nå tre uker på seg til å klage på vedtaket.

- Vi gir oss absolutt ikke. Dette er snakk om rettssikkerheten hennes, sier advokaten til Nettavisen.