Straffen for å avlive en hund kan være strengere enn straffen for overgrep mot barn, skriver Aftenposten.

Nylig ble en mann dømt til seks måneders fengsel for drukning av sin egen hund, mens en annen mann ble dømt til fem måneders fengsel for overgrep mot barn.

Dyrevernorganisasjonen NOAH reagerer nå på sammenligningen.

- Jeg synes Aftenpostens sak er spekulativ på en veldig dårlig måte, som verken hjelper dyr eller barn, sier NOAHs leder, Siri Martinsen, til Nettavisen.

Les også: Strengere straff for avliving av hund enn overgrep mot barn

- Under enhver kritikk

Martinsen mener det blir helt feil å sette de to gruppene opp mot hverandre.

- Det å sette to svake grupper opp mot hverandre, som begge risikerer å bli nedprioritert i rettssystemet, det hjelper ingen av partene, sier hun.

NOAH var blant de som anmeldte hundevoldssaken. Dommen ble avsagt i Moss tingrett tidligere i mars. Aktors påstand var ett års fengsel.

- Her velger man å ta den eneste dommen for dyremishandling som er i nærheten av å si noe om alvorlighetsgraden av å utsette dyr for lidelser med døden til følge, og bruker den i debatt om kritikkverdige dommer i forhold til barn, samtidig som det gis dommer for for eksempel mobiltyveri på over seks måneder. Det er selvfølgelig under enhver kritikk, sier hun, og legger tydelig til:

- Når rettssystemet innser at de gjør feil ved å ikke ta vold mot dyr på alvor og prøver å forbedre seg med denne dommen, da er det faktisk ganske utidig å trekke det fram som noe indirekte kritikkverdig, mener Martinsen.

Les også: Seks måneders fengsel for hundedrap

- Mange saker blir henlagt

Hun påpeker at det langt fra er for høye straffer for vold mot dyr.

- Det må ikke fremstilles som om at dyrene har en overdreven rettssikkerhet, for det er svært langt fra sannheten, sier Martinsen, og fortsetter:

- Rettssystemets behandling av dyr er og har også vært under enhver kritikk. Det er mange saker der dyr utsettes for langvarig lidelse med døden til følge som er blitt henlagt eller hvor gjerningsperson kun har fått noen tusen kroner i bot, sier hun.

- Forstår du at folk kan reagere på at straffen for å avlive en hund kan være høyere enn for overgrep mot barn?

- Jeg tror når folk leser dette, så reagerer de på at svake grupper settes opp mot hverandre. Det er kjent at dyremishandling nedprioriteres og trenger større fokus. At også barn sviktes av rettssystemet er kanskje en større overraskelse for noen. Men jeg tror at folk reagerer på at begge dommene er for lave, sier Martinsen.

Hun vektlegger at også de reagerer på den lave straffen for overgrep mot barn.

- Ja, selvfølgelig reagerer vi på at overgrep mot barn ikke straffes på en slik måte at samfunnet gir et tydelig signal. Vold og overgrep mot både mennesker og dyr bør være prioritert av politiet, sier hun.

Barneombudet: - Riv ruskende galt

Barneombudet er en av dem som reagerer kraftig på at straffenivået for seksuelle overgrep mot barn er så lavt som fem måneder.

- Når man får like mye straff for å begå seksuelle overgrep mot barn som man gjør for å drive med dyremishandling, da er det noe riv ruskende galt, sier Lindboe til Aftenposten.

Lindboe viser til at ikke bare dyremishandling, men også annen alvorlig kriminalitet som gatevold eller økonomisk kriminalitet straffes hardere enn overgrep mot barn.

Martinsen mener også at Lindboe fremstiller saken feil.

- Det fremstår spekulativt å sette dyremishandling opp mot barnemishandling. Slik uttalelsen hennes gjengis får man inntrykk av at hun mener dommen for dyremishandling er feil, og det er negativt, sier hun.

Elden: - Som epler og pærer

Forsvarsadvokat John Chr. Elden sier til Nettavisen at det vanskelig å sammenligne de to dommene.

- Det høres ut som epler og pærer, men de fleste hundedommer er på bøter og overgrep mot barn gir mange års fengsel, sier Elden i en kommentar, og påpeker:

- Alle saker vurderes konkret og av konkrete dommere, sier han.

- Forstår du at folk reagerer på sammenligningen?

- Ethvert vettugt menneske ville reagert dersom det var sammenlignbart, sier Elden.

Skjerpet

Straffenivået for overgrep mot barn er blitt vesentlig skjerpet, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justisdepartementet.

– Det straffenivået som har vært tidligere, har vært uakseptabelt, sier statssekretær Brein-Karlsen overfor NTB.

Han påpeker imidlertid at straffeloven ble endret i 2010.

– Det førte til en vesentlig skjerpelse, og mest sannsynlig ville utmålingen av straff i en sånn type sak være annerledes i dag, sier han.

Han medgir likevel at han ikke har noen analyser som viser hvordan endringene har slått ut i praksis. Heller ikke Barneombudet har statistikk om hvordan straffenivået er i dag.

NRK gjennomgikk i oktober i fjor dommer for vold mot barn, og konstaterte da at det ikke var mulig å se en endring av rettspraksis etter endringen i straffeloven.