GRONG (Namdalsavisa): Planene om den massive utbygginga i Skorovatn er nå ute på høring. Forandringene i det tidligere gruvesamfunnet kan bli enorme.

Namsskogan kommune har lagt ut planprogrammet for områderegulering til høring, med frist for innsigelser til 10. januar.

- Jeg er entusiastisk på Skorovatns vegne, sier ordfører i Namsskogan, Stian Brekkvassmo til Namdalsavisa .

Kommunen med på laget
Planprogrammet som er utarbeidet av Trønder-Plan AS, viser til sammen 1.260 boenheter i Skorovatn, fordelt på sju hyttefelt. Det planlegges ny veg og skistadion for langrenn og skiskyting.

- Namsskogan har ikke midler til å være med økonomisk, men vi har tatt rollen som støttespiller. Både næringskonsulent og teknisk sjef har vært involvert, så jeg føler absolutt at vi er med på laget, sier Brekkvassmo.

- Selv om disse planene må ses i et langt perspektiv, og kan virke høytflygende, ligger det mye positivt her. Om vi ser for oss at det blir bygd bare 50 hytter de første årene, vil det også være en kjempebra, legger han til.

Mener alvor med planene
Det er Skorovas Gruber AS eid av Namdal Bruk, i sin tur finansiert av Ola Mæle og Øystein Stray Spetalen, som står bak planene.

På sine heimesider presenterer de «Skorovas fjell-landsby» som et sted der «gateliv og urørt natur forenes». Det er arkitektkontoret Pir 2 fra Trondheim som har designet det som kan bli framtida i Skorovatn.

Tegningene trekker tankene mot skisteder man kanskje forbinder med Sveits eller Østerrike.

- Vi mener alvor, sier daglig leder Knut Berger i Namdal Bruk.

- Det vil ikke bli slik over natta. Vi har et 30-årsperspektiv, men at vi er alvorlige er det ingen tvil om. Begge investorene har erfaring fra liknende typer prosjekter og har stor tro på dette, utdyper Berger.

- Er det andre aktører inne også?

- Ikke foreløpig, men vi er alltid på utkikk etter «gode hjelpere». Dessuten vil vi selvsagt etter hvert involvere entreprenører i området. Men nå skal vi først avvente planarbeidet, og la kommunene gjøre sitt arbeid, sier Knut Berger til Namdalsavisa.

Naturen godt ivaretatt
Siden planene om prosjektet ble kjent har det vært innvendinger fra naturvernere. Det har fra flere hold blitt pekt på de enorme inngrepene i den uberørte naturen.

- Dette føler jeg er godt ivaretatt, sier ordfører Brekkvassmo.

- Både vi og Fylkesmannen er opptatt av at både naturen, stedets historie og ikke minst hensynet til reindrifta i området, skal veie tungt, fortsetter Brekkvassmo.

- Ola Mæle har gitt uttrykk for at Skorovatn er perlen i eiendommen han har kjøpt. Jeg tror ikke han vil gamble med den. Husk, han har nettopp funnet den, vi har kjent til den lenge vi, og vil ikke anbefale noe som ødelegger stedet, understreker ordføreren.

Les flere saker fra Namdalsavisa