Gå til sidens hovedinnhold

- Spetalen tar feil

- Aksjer er det beste i langsiktig sparing.

En av Norges fremste investorer, milliardær Øystein Stray Spetalen, gikk kraftig ut i Nettavisen NA24 sist uke og kritiserte Oljefondet for å ta alt for mye risiko.

Årsaken er at fondet plasserer 60 prosent av kapitalen sin i aksjer.

- Det er utrolig at sosialister som har vært i mot børsen, satser så mye på børs. Hadde dette skjedd på 1980-tallet, hadde de blitt sperret inne, sa Spetalen.

- 1986 var jeg forvalter i Gjensidige. Da satt vi to prosent i aksjemarkedet. I 1987 økte vi til fire prosent etter mye fram og tilbake med tilsynet, sier Spetalen.

Den lave aksjeandelen skyldtes, ifølge Spetalen, at risikoen i aksjemarkedet var altfor høy. Han viste til Storebrand som har holdt det gående i 250 år og kun har 15 til 20 prosent i aksjemarkedet.

- Vi har tapt 100 milliarder på noen dager

Men dette har ingenting med manglende tro på fremtiden å gjøre, skal man tro Storebrand.

- Vi har omtrent samme aksjeandel som oljefondet på de produktene hvor vi kan tenke langsiktig på samme måte som oljefondet. Dette gjelder spesielt for innskuddspensjon, hvor vi har en halv million kunder. I produkter hvor vi er forpliktet til å levere en årlig avkastningsgaranti har vi imidlertid lite aksjer, fordi garantien tvinger oss til å forvalte ut fra et kortsiktig perspektiv, sier investeringsdirektør Lars-Erik Eriksen i Storebrand Livsforsikring.

- Spetalen tar feil

Oljefondet forvalter i bunn og grunn pensjonspengene til alle nordmenn. Pensjonssparing har en lang horisont.

- Da er aksjer bra. Oljefondet har en veldig robust strategi og en veldig lik strategi som vi har på vår nye portefølje for innskuddspensjon, sier Eriksen.

- Så Spetalen tar feil?

- Ja, jeg mener han tar feil i synet på forvaltningen av oljefondet. Jeg mener oljefondet har en fornuftig strategi med det formålet og tidshorisonten fondet har. Jeg synes norske politikere har gjort en fornuftig beslutning i måten fondet forvaltes, sier Eriksen.

Storebrand har en lav andel av sine kunders totale pensjonsmidler investert i aksjer. Eriksen mener imidlertid ikke at dette skyldes en manglende tro på aksjer fremover.

- Vi mener snarere at investering i aksjer er nettopp det som best sikrer kjøpekraft og god avkastning på lang sikt, sier Eriksen.

Eriksen viser til en graf som viser at amerikanske aksjer slår amerikanske statsobligasjoner og det amerikanske pengemarkedet ned i støvlene de siste 111 årene.

- Grafen er klar. Aksjer slår renter ned i støvlene de siste 100 årene, sier Eriksen. Og legger til: - Man trenger ikke så lang horisont for å argumentere for at aksjer slår renter: Det er få tiårsperioder hvor renter slår aksjer.

Mesteparten av pensjonsmidlene til Storebrand Livsforsikrings kunder er plassert i de «gamle» ytelsesbaserte pensjonsproduktene med årlige avkastningsgarantier.

- For å oppfylle disse garantiene er vi avhengig av å investere mesteparten i lite risikable rentepapirer, særlig i dagens situasjon med rekordlave renter. I disse garanterte porteføljene er aksjeandelen i første kvartal kun rundt syv prosent. Resten er plassert i obligasjoner, pengemarked, eiendom og alternative investeringer, sier Eriksen.

Mer aksjer

De nærmeste årene vil Storebrand imidlertid investere mer i aksjer da flere og flere arbeidstakere i privat sektor får innskuddspensjon og dermed ikke er omfattet av den årlige avkastningsgarantien. I dag er det rundt 1,1 million arbeidstakere i privat sektor som har innskuddspensjon.

- For disse er bildet et helt annet, siden disse «nye» pensjonsordningene ikke har noen avkastningsgarantier. Når man sparer jevnt og langsiktig – over et langt yrkesliv - er vi overbevist om at en stor andel aksjer i porteføljen er det mest lønnsomme, sier Eriksen.

Når det gjelder ideell aksjeandel i en langsiktig spareportefølje, mener Storebrand at man i snitt gjennom yrkeslivet bør eie 50-60 prosent aksjer, omtrent som oljefondet.

- Men det er viktig å tilpasse aksjeandelen underveis i forhold til alder og holdning til risiko. Dette betyr at man bør eie mer aksjer enn oljefondet første halvdel av yrkeskarrieren, for så å redusere aksjeandelen gradvis og eie mindre aksjer enn oljefondet siste halvdel av yrkeskarrieren, sier Eriksen.

Eriksen trekker også fram at i dagens marked gir obligasjoner rekordlave renter.

- Glem ikke at obligasjoner og statsobligasjoner heller ikke er risikofritt. Bare spør investorer i greske statsobligasjoner, sier Eriksen.

Reklame

Derfor er den norske ladekabelen så genial

Kommentarer til denne saken