Gå til sidens hovedinnhold

Sponheim vil bli innlandsminister

Venstre-leder Lars Sponheim å gi fylkespolitikerne større makt. Det vil han gjøre ved å slå sammen fylkeskommunen og fylkesmannsembetet.

Selv ønsker Ventre-lederen å bli innlandsminister.

Sponheim danser på ingen måte i takt med sin statsrådskollega Erna Solberg i synet på kommune- og regionalpolitikken. Han er ingen stordriftsfantast, og begrunner det slik:

Fargerikt kommune-Norge
- Småkommunenes tid er ikke omme. Et fargerikt kommune-Norge lever godt med å ha en del «modaler», og jeg har ingen tro på standardstørrelser. Geografien er jo slik at vi kan ikke lage et kommunekart med altfor store avstander. Noen kommuner er selvsagt tjent med å bli større, rett og slett for å være i stand til å ta på seg flere oppgaver enn i dag. Husk at bare halvparten av kommunene har en jurist blant de ansatte, sier Sponheim til bt.no.

- Jeg har selv som landbruksminister skjøvet mye makt over til kommunene, ikke minst i saker som har med landbruksjus å gjøre. Det samme gjelder miljøforvaltningen. Jeg har allerede fått tilbakemelding om at dette har vitalisert kommunestyrene, sier Sponheim.

Venstre-lederen mener det er viktig å ta vare på disse politiske instrumentene mest mulig nær innbyggerne.

Reklame

Stor oversikt: Årets sommersalg 2021

Kommentarer til denne saken