Gå til sidens hovedinnhold

Sponheim vil splitte opp jordbrukene

Jordbruksminister Lars Sponheim vil oppheve forbudet mot å dele opp landbrukseiendommer. Det kan føre til store endringer på bygda.

Sponheim har fått klarsignal fra regjeringen til å sende forslag til den nye lovendringen ut på høring. Den vil innebære at bønder kan kjøpe mer jord fra nabogården, andre kan kjøpe en fritidsgård på landet uten å ta over all jorda driveplikten som følger med. Med den nye loven kan også arvinger beholder barndomsgården uten å måtte drive jorda.

- Dette vil kunne føre til en helt ny type livsstilseiendommer, sier landbruksminister Lars Sponheim til Aftenposten.

- Dette vil gjøre at noen gårder kunne vokse, mens andre reduseres til rene bosteder. Vi sier bare nei til to ting, sier Sponheim. I forslaget har han bare to restriksjoner når det gjelder salg:

Han ønsker ikke at gårdstun skal splittes opp, og heller ikke at enkeltstående jordlapper med dyrket mark skal kunne selges. Han mener også at jorden skal selges til naboer som kan drive den videre.

Sp er imot en ny lovendring.

- Jeg vil på det sterkeste advare mot oppsplitting av brukene. Denne lovendringen vil forsterke den negative utviklingen med nedlegging av flere selvstendige gårdsbruk, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad til avisen.

Reklame

Slik får du kajakk til en tidel av vanlig pris

Kommentarer til denne saken