Den siste uken har vulkanen under isbreen Eyjafjallajökull på Island spydd ut utrolige mengder med sort og grå aske. Vær og vind har sørget for at askeskyen har lammet store deler av den europeiske lufttrafikken i fire dager.

Europeiske luftfartsmyndigheter hevder det er farlig å fly fordi de små askepartiklene kan skade jetmotorene.

750 tonn aske i sekundet
Ingen vet hvor lenge utbruddet vil vare, og ingen vet hvordan vær og vind vil videre påvirke flytrafikken i Europa. Ønsket er at værforholdene tilrettelegger for at askeskyen blåser vekk fra det hektiske luftrommet, eller at utbruddet avtar.

Men det islandske Institute of Earth Sciences har gjort noen målinger som viser en helt enorm aktivitet i vulkanen. Et estimat viser at Eyjafjallajökull har i gjennomsnitt spydd ut 750 tonn med aske i sekundet de tre første dagene etter utbruddet.

På bakkenivå i området rundt vulkanen er tettheten av de svarte askepartiklene så enorm at sikten har til tider vært på null – selv midt på lyse dagen.

Det ligger cirka 30 gårder i de verst rammede områdene rundt vulkanen. De aller fleste innbyggerne har blitt evakuert, mens noen har måttet bli igjen for å passe på buskapen sin.

Fluoridet i asken er nemlig farlig for både mennesker og dyr, og derfor må dyrene holdes innendørs. I tillegg kjemper bøndene en desperat kamp for å holde asken ut av gårdene sine.

Så langt har den største delen av befolkningen på Island sluppet unna den enorme askeskyen fra Eyjafjallajökull. Men mye tyder på at vinden vil etter hvert snu, og føre med seg askeskyen mot Reykjavik og mer tettbebygde områder på Island.

Se video av askeskyen:

HTML EMBED

Frykter kjempevulkan
Utbruddet til vulkanen under isbreen Eyjafjallajökull, har stort sett vært jevn over de siste dagene. Intensiteten har vært noe varierende, men ingen forskere tør å spå når denne naturkatastrofen vil ende.

Det forrige veldokumenterte bruddet av Eyjafjallajökull varte fra 1821 til 1823. Vulkanen var på sitt mest aktive etter seks måneder.

Flere forskere har uttrykt bekymring for at vulkanutbruddet skal utløse et sekundærutbrudd.

Islendere og forskere frykter at vulkankjempen Katla, som ligger under isbreen Mýrdalsjökull, skal våkne til live.

Årsaken til dette er at de to vulkanene er forbundet til hverandre.

Flere utbrudd
I løpet av de siste 1100 årene har Eyjafjallajökull hatt fire utbrudd i år 920, 1612, mellom 1821 og 1823 og i 2010.

De tre først utbruddene ble etterfulgt av et større utbrudd av vulkanen Katla kort tid etter.

Konsekvensene av dette kan bli enorme ettersom Katla har et mye større lavakammer enn Eyjafjallajökull. Et Katla-utbrudd kan blant annet føre til flom og tsunami, og skape store ødeleggelser på Island.