Gå til sidens hovedinnhold

SSB: Arbeidsledigheten skal øke

Samtidig vil boliglånsrenten holdes uendret frem til 2017.

SSB har sett inn i krystallkulen, og mener at vi vil ha en moderat aktivitetsvekst i et par år, før ting igjen vil gå bedre.

SSB mener at arbeidsledigheten skal øke til nær fire prosent i løpet av neste år, at det vil flate ut i 2016, og at internasjonal etterspørsel vil føre til at arbeidsledigheten igjen vil synke i 2017.

Påvirkes kraftig av andre land

Det er i stor grad lavere vekstimpulser i oljeindustrien og svak vekst hos Norges handelspartnere som får skylden for at det ikke kommer til å bli noen jubelår fremover.

- Den økonomiske veksten hos Norges handelspartnere er fortsatt meget lav, men tok seg noe opp gjennom fjoråret. Blant Norges viktigste handelspartnere var dette mest tydelig i USA, Storbritannia og Sverige. Dansk økonomi har knapt vokst på tre år, melder SSB.

- Også i euroområdet vokser nå BNP, om enn svakt, etter en lang periode med nedgang. Arbeidsledigheten er på svært høye nivåer, men det er tegn til bedring i flere land. Fortsatt stram finanspolitikk i store deler av OECD-området fører til at veksten bare vil ta seg langsomt opp, og vi ser ikke for oss en konjunkturoppgang hos Norges handelspartnere under ett før i 2015, og enda noe senere i euroområdet.

Gode nyheter for de med boliglån

Den praktiske konsekvensen av dette er at SSB ikke har noe tro på kraftige rentehopp de neste to årene, men at det kan øke noe fra 2016.

- Det siste året har det vært små bevegelser i norske renter. Tremåneders pengemarkedsrente har ligget nær 1,7 prosent. Typiske boliglånsrenter er langt over pengemarkedsrenta og har steget litt, mens innskuddsrentene har falt litt. Vi regner med at pengemarkedsrenta vil holde seg om lag uendret fram til en beskjeden økning starter mot slutten av 2015. I slutten av 2017 antar vi at pengemarkedsrenta er økt med i overkant av 1 prosentpoeng fra dagens nivå. Etter hvert som bankene oppfyller nye og økte krav til egenkapital med god margin, tror vi påslaget på pengemarkedsrenta reduseres. Boliglånsrentene i private finansinstitusjoner vil derfor kunne holde seg om lag uendret ut 2017, melder SSB.

Samtidig tror de at boligprisene vil holde seg uendret i alle fall gjennom 2014, men at boligprisene vil øke med 2,5 prosent i året de neste tre årene.

Lavere lønnsvekst

Samtidig som SSB tror på moderat konjunkturvekst, så tror de også at reallønnsutviklingen vil bli lavere enn før.

- Situasjonen på arbeidsmarkedet trekker i retning av litt lavere lønnsvekst framover, med 3,8 prosent i år og 3,5 de neste to årene. Reallønnsveksten kommer dermed ned i 1,5 prosent i år, men øker litt de neste to årene.

Konkurransetilsynet skal se på bankene
Konkurransetilsynet vil se nærmere på samspillet mellom bankene i Norge, varslet direktør Christine Meyer onsdag. Hun mener konkurransen mellom dem er for svak.

Tilsynet vil bruke de neste ukene på å utarbeide et mandat for granskingen, melder TV 2.

– Det er grunn til å være urolig for konkurransen i bankmarkedet og grunn til å se nærmere på det. Vi vurderer at konkurransen i bankmarkedet nå er for svak. Det er fordi at selv om innlånskostnadene til bankene har falt betydelig, har man likevel beholdt marginene på utlån, sier Christine Meyer.

Reklame

Manchester City slår lillebror Manchester United søndag

Kommentarer til denne saken