Bokaktuelle Helge Lurås, leder for Senter for internasjonal og strategisk analyse (SISA), har regnet seg frem til at den norske befolkningen vil kunne komme til å bestå av kun 30 prosent etnisk norske nordmenn i 2100.

Les bakgrunnen her: - Innvandring er et av de viktigste spørsmålene for Norges framtid

Lurås har studert estimatene til SSB for befolkningsvekst i Norge. Han sier at Norge hadde en befolkning på fire millioner innbyggere i 1975, og omtrent alle disse var etniske nordmenn. På grunn av den gjennomsnittlige fødselsraten per norske kvinne på under to barn, sier han at det meste av netto befolkningsvekst i Norge siden da er et resultat av innvandring.

Statistisk sentralbyrås (SSB) beregninger tyder på at innvandrere og barn født i Norge med to innvandrerforeldre ikke vil utgjøre flertallet av befolkningen i 2100.

- Ikke over 50 prosent

Marianne Tønnessen er seniorrådgiver i SSB og jobber med befolkningsframskrivingene i institusjonen.

- Vi har fremskrevet befolkningsveksten frem til 2100 og ifølge våre beregninger vil det ikke bli innvandrerflertall, sier hun.

Tønnessen poengterer at hun ikke har satt seg inn i tallene Lurås har benyttet seg av sine beregninger, og er forsiktig med å si hvorvidt de kan stemme eller ikke.

- Fødes flere barn

I sine beregninger har SSB inkludert førstegangsinnvandrere og barn av disse, mens Lurås mener at tredje- og fjerdegenerasjonsinnvandrere også i mange tilfeller kan defineres som innvandrere i sosial og politisk forstand.

- Vi har i stort sett alt vi publiserer, ikke tatt med innvandreres barnebarn. Det er fordi vi ikke har noen grunn til å tro at de skiller seg vesentlig fra befokningen. Det er samtidig litt tidlig å si noe om det, for disse innbyggerne er i mange tilfeller veldig unge og det er ikke gjort så mange studier av dem ennå, sier Tønnessen.

- Det er også en litt vanskelig gruppe å kategorisere - hvem som regnes som skal regnes som innvandreres barnebarn. Skal vi bare ta med de som har fire innvandrerbesteforeldre, eller også inkludere de som bare har én besteforelder som er innvandrer? Det er ganske lett å si hvem som er innvandrer, men ikke opplagt hvem som skal regnes som innvandrernes barnebarn, fortsetter hun.

Om utsagnet til Lurås om at det meste av befolkningsveksten skyldes innvandringen, har hun dette å si:

- Det fødes flere enn det dør i Norge, så innvandringen er ikke den eneste forklaringen på at vi har befolkningsvekst. Fruktbarhetstallene i Norge er relativt høye i europeisk sammenheng.