– Onsdag morgen mottok jeg brev fra Fremskrittspartiets parlamentariske leder som ber om en ny vurdering av forespørselen. Basert på dette brevet vil Statistisk sentralbyrå som offentlig institusjon selvsagt gjøre en ny vurdering, skriver Meyer i et innlegg i Aftenposten fredag.

– Vi vil nå snakke med Justisdepartementet for å se om vi kan skape rom for å imøtekomme Fremskrittspartiets ønske, og også vurdere om vi har andre ressurser med kompetanse til å påta seg et slikt oppdrag, fortsetter Meyer.

Bakgrunn: SSB vil ikke lage krimstatistikk om innvandrere
Les Stavrums leder: Stopper tall om innvandrer-krim

For ti år siden utmerket innvandrere fra enkelte land seg uheldig på kriminalstatistikken. Personer med bakgrunn fra Irak, Iran, Afghanistan og Somalia var mer kriminelle enn innfødte nordmenn, mens personer fra land i Europa, samt Filippinene, Kina og Thailand var mindre kriminelle enn den innfødte befolkningen. Overrepresentasjonen var fortsatt til stede etter at tallene var justert for alder, ifølge tall SSB publiserte i 2011.

Frp ønsket seg oppdaterte tall og spurte SSB om å få siste tilgjengelige statistikk. Men SSB sa nei og gjorde det klart at byrået ikke har planer om å utvide kriminalstatistikken til også å omfatte landbakgrunnen til kriminelle. Årsaken til avslaget var at byrået ikke har kapasitet til å utforme slik statistikk, opplyser Meyer.

– Vi publiserer bare tall for statsborgerskap. Å oppdatere den gamle statistikken med nye tall vil kreve et stort arbeid fra vår side, sa Meyer til NRK tirsdag. (©NTB)