De siste 5 årene har antall nyetablerte bedrifter økt med 13,7 prosent. Enkeltmannsforetak er fortsatt mest populært.

Tall som Intrum Justitia har innhentet fra Brønnøysundregistrene, viser at det i fjor ble etablert 82.823 nye bedrifter. Det er 13,7 prosent flere enn i finanskriseåret 2008.

Mange utfordringer

- Det er veldig positivt at flere tar steget og etablerer sin egen bedrift. Samtidig er det viktig å være klar over at gründer-tilværelsen byr på en rekke utfordringer, sier administrerende direktør Reidun Korsnes i Intrum Justitia.

Hun viser til tall fra Statistisk sentralbyrå hvor det fremgår at bare 3 av 10 bedrifter overlever i 5 år. Med andre ord: 7 av 10 forsvinner.

Sliter økonomisk
At inntektene fra virksomheten ikke blir så høye som den næringsdrivende hadde regnet med, er nok den vanligste årsaken til at bedrifter går over ende eller legges ned. Men det er også mange bedrifter som sliter, selv om inntektene i utgangspunktet er høye nok.

- Et salg er ikke gjennomført før pengene er på konto. Mange bedrifter har store utestående fordringer, og når kundene ikke betaler, kan man få problemer med å betale både lønn, husleie og andre kostnader knyttet til virksomheten, sier Korsnes.

Hun påpeker at sene betalinger og ubetalte fakturaer ikke bare er et problem for den enkelte bedrift; det utgjør også en hindring for vekst.

- Dette er penger som kunne vært brukt til innovasjon, nye arbeidsplasser og ekspansjon, sier hun.

Flere AS
Tallene fra Brønnøysundregistrene viser at enkeltmannsforetak er den mest populære selskapsformen. Av nyetableringene i fjor var 39,8 prosent enkeltmannsforetak mens 31,7 prosent var aksjeselskap. Sammenlignet med 2008 har andelen enkeltmannsforetak gått noe ned, mens andelen aksjeselskap har gått opp.

- I 2012 ble kravet til aksjekapital redusert fra 100.000 til 30.000 kroner. For mindre aksjeselskaper er det heller ikke krav om å bruke revisor, derfor er det flere som velger denne selskapsformen, forteller hun.

Høy risiko
Intrum-lederen sier at enkeltmannsforetak er en bra selskapsform for mange, men hun tror ikke alle selvstendig næringsdrivende kjenner til risikoen ved å drive på denne måten.

- Med enkeltmannsforetak driver du for din egen regning og risiko. Hvis bedriften går konkurs, kan kreditorene gå på deg som person for å drive inn gjelden. Det er mange næringsdrivende som har gått på en smell og i ettertid ønsket at de i stedet hadde startet et aksjeselskap, sier hun.

Mens en næringsdrivende er personlig ansvarlig i et enkeltmannsforetak, er aksjeselskapet en egen juridisk enhet. Det betyr at kreditorene kun kan kreve penger av selskapet hvis virksomheten går konkurs.

Tips til næringsdrivende
Korsnes anbefaler følgende tiltak for å sikre utestående fordringer:

* Vær nøye med kontrakten. Det er viktig å spesifisere betalingsbetingelser og hvilke mekanismer som skal inntre hvis betalingene uteblir.
* I forbindelse med større oppdrag bør du be om forskuddsbetaling for deler av jobben.
* Ett av de mest effektive virkemidlene for å få betalt, er å stoppe leveransene eller arbeidet.
* Benytt kredittsjekk for å finne frem til de riktige kundene. Kredittsjekk bør utføres jevnlig for den enkelte kunde siden betalingsevnen kan endre seg.
* Vær raskt ute med å purre og følge opp ubetalte fakturaer.