Retten kom fram til at soningsforholdene ved de to fengslene i Skien og Ila, representerte et brudd på EMK artikkel 3. Dermed mener retten at terroristen har vært utsatt for tortur.

- Vi er overrasket og uenig. Vi skal nå lese dommen grundig og gi en vurdering om ankespørsmålet sier regjeringsadvokat Marius Emberland.

- Avgjørende momenter var isolasjonens lengde, mangelfull begrunnelse for tiltaket, begrensede klagemuligheter og for få kompenserende tiltak. I tillegg la retten vekt på at hans psykiske helsetilstand ikke var tilstrekkelig hensyntatt ved fastleggingen av soningsregimet, heter det i en uttalelse retten i Oslo tingrett.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon.

- Ikke grunnlag for nakenransakelser

Retten uttaler også:

Videre ble rutinemessige nakenundersøkelser etter lufting i luftegård og som ledd i jevnlige uvarslede kontroller av ham ikke ansett som tilstrekkelig begrunnet ut fra et sikkerhetsmessig perspektiv. Sett i sammenheng med de andre strenge restriksjonene han var underlagt, ble dette ansett som nedverdigende behandling i konvensjonens forstand.

Staten ble derimot frifunnet for brudd på artikkel 8 i menneskerettskonvensjonen, som omhadler retten til privatliv.

Les også: - Breivik tapte på det viktigste punktet

Kriminalomsorgens brev-, besøks- og telefonkontroll ble ikke ansett som et brudd på EMK artikkel 8. Staten frifinnes derfor på dette punktet. Her skriver blant annet retten at " når formålet med inngrepet er bekjempelse av eller forebygging av terrorisme, må staten tilkjennes en vid skjønnsmargin, selv i forhold til inngrep i den innsattes nære eller særlig beskyttede relasjoner".

Hva synes du om dommen i Breiviks sak mot Staten? Delta i vår meningsmåling.

Må betale over 330.000 til Breivik

Staten er også dømt til å betale mer enn 300.000 kroner i saksomkostninger. Søksmålet har delvis ført fram, og Staten dømmes etter dette til å erstatte Breiviks sakskostnader med kroner 330 937,50.

I mars var terrordømte Anders Behring Breivik i retten hvor han saksøkte staten for brudd på menneskerettigheter.

Det var i fjor at Nettavisen gjorde grunnlaget for søksmålet kjent.

Breivik har i snart fem år sittet fengslet i isolasjon. Fengselsledere har tidligere gjort det kjent at det er uaktuelt å la terroristen sone sammen med andre.

Gjentatte nakenransakelser

I fjor tok Breivik ut søksmål mot saken saksøkte staten fordi:

  • Saksøker er frarøvet kontakt med andre mennesker, med svært få unntak.
  • Besøk av advokat skjer bak glassvegg.
  • Saksøker påsettes håndjern i samtaler med helsepersonell, personer fra skole og prest, i tillegg når han lufter seg.
  • Breivik er misfornøyd med stadige kroppsundersøkelser med metalldetektor.
  • Det foretas jevnlige nakenransakelser, som ved Ila fengsel skal ha skjedd daglig. I noen tilfeller ble han også kontrollert av kvinnelige fengselsbetjenter. Dette opplever Breivik som svært nedverdigende.
  • Kontinuerlig overvåking med lukekontroll opp til 30 ganger per dag.
  • Jevnlige ransakinger av cellen.
  • Dårlige luftemuligheter, i det han betegner en «betongboks» på 50 kvadratmeter. Det gir bare begrensede bevegelsesmuligheter.
  • Han gis ikke tilgang til det ordinære trimrommet, og avstår fra å trene i sitt eget trimrom grunnet håndjernpåsettelse og nakenransakelse.

Stressless på cellen

Under rettssaken kom det frem at massemorderen i Skien fengsel disponerer tre celler. I studiecellen disponerer han et skrivebord, korktavle, datamaskin til å skrive på og stressless med tilhørende fotskammel.

På treningsrommet har han en egen treningsmatte, tredemølle, spinningsykkel og mulitetreningsapparat.

Breivik har også tidligere truet med å sultestreike til døden på grunn av det han opplever som tøffe soningsforhold i fengselet.

Breivik-rettssaken har fått verden til å måpe, og internasjonale medier kaller soningsforholdene til terroristen for luksusfengsel og palass. Norske medier, og Nettavisen, har på lederplass også kommentert rettssaken. Nettavisens nyhetsredaktør Erik Stephansen ironiserte med at terroristen bør syter enda mer.

Rettssak i gymsal

22. juli 2011 ble massedrapsmannen pågrepet, etter totalt å ha drept 77 mennesker i Regjeringskvartalet og på Utøya.

Han har sittet fengslet med bestemmelser om et særlig høyt sikkerhetsnivå, først ved Ila fengsel i Bærum og siden 2013 i Skien fengsel. Mesteparten av tiden har han vært eneste fange på dette sikkerhetsnivået i Norge.

1. juli 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene. Dette gjelder særlig Kriminalomsorgens bruk av isolasjon og kommunikasjonskontroll overfor ham.

Rettssaken kom opp i Oslo tingrett 15. mars og ble av sikkerhetshensyn avviklet i gymsalen i høysikkerhetsfengselet i Skien.

Kilder: Nettavisen/NTB