Gå til sidens hovedinnhold

Staten mener Breivik prøver å bygge terrornettverk

- Breivik har ved flere anledninger forsøkt å etablere kontakt med høyreekstreme meningsfeller, hevdet advokat Marius Emberland.

Det er helt avgjørende å ha svært streng kontroll for å hindre Anders Behring Breivik i å etablere et høyreekstremt terrornettverk, ifølge Regjeringsadvokaten.

Les også: Her er PSTs nye trusselvurdering

Rettssaken om massedrapsmannens soningsforhold starter i gymsalen i Skien fengsel 15. mars. Breivik har saksøkt staten fordi han mener soningsforholdene hans bryter med menneskerettighetene.

I sitt sluttinnlegg til Oslo tingrett onsdag avviser advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten kategorisk at soningsforholdene er i strid med menneskerettighetene og hevder de sett under ett er «godt innenfor» det som tillates av Menneskerettighetsdomstolen.

Vil etablere celler

Det svært strenge kontrollregimet Breivik er underlagt i fengselet – blant annet gjennomlesing av samtlige inn- og utgående brev – er riktignok et inngrep i hans privatliv, medgir Emberland. Men inngrepet er godt innenfor menneskerettighetene, fordi nettverksbyggingen kan «skade vitale samfunnsinteresser», hevder han.

Ifølge Emberland er den strenge kommunikasjonskontrollen nødvendig sett i lys av Breiviks politiske ekstremisme og «ønsket om å etablere celler som kan medvirke i oppbyggingen av ekstremistiske nettverk».

Breivik har ved flere anledninger forsøkt å etablere kontakt med høyreekstreme meningsfeller, og han har masseutsendt brev til personer som har ytret støtte til terrorhandlingene 22. juli 2011, kommer det fram i sluttinnlegget.

Nødvendig kontroll

Anders Behring Breivik drepte til sammen 77 mennesker da han 22. juli 2011 detonerte en bombe utenfor Høyblokka i regjeringskvartalet i Oslo og kjørte til Utøya, hvor AUF holdt sommerleir og skjøt ungdommer der.

Oslo tingrett dømte ham året etter til 21 års forvaring. Det medfører trolig at han blir sittende under svært strenge vilkår «i svært lang tid», slik advokat Øystein Storrvik formulerer det i sitt sluttinnlegg.

Storrvik anfører at soningsforholdene utgjør umenneskelig og nedverdigende behandling av Breivik, og at Breivik har «klare isolasjonsskader» som ikke kan behandles medisinsk.

Oslo tingrett har satt av fire dager til å behandle søksmålet Breivik har anlagt mot staten, ved Justisdepartementet. Av praktiske og sikkerhetsmessige hensyn skal saken føres i et provisorisk rettslokale i fengselets gymsal.

Åtte vitner

Regjeringsadvokaten fikk også medhold av Oslo tingrett onsdag i at pressen ikke får være til stede under befaringen på høyrisikoavdelingene i Ila og Skien fengsler hvor Breivik har sittet siden han ble pågrepet.

Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening mener det er svært uheldig at mediene ikke får anledning til å se Anders Behring Breiviks soningsforhold med egne øyne og vurderer å anke kjennelsen.

Samtidig fikk Regjeringsadvokaten ikke medhold i at forklaringene til tre fengselsledere ved Ila og Skien fengsler skulle foregå bak lukkede dører. Ifølge kjennelsen vil det være tilstrekkelig at kun deler av deres forklaringer tas bak lukkede dører.

Totalt skal det føres åtte vitner under rettssaken. Breivik skal selv forklare seg på rettens andre dag, og det er satt av tre timer og ett kvarter til hans forklaring. (©NTB)

Les også:

Breivik får forklare seg i over tre timer i rettssaken mot Norge

Reklame

Slik gjør du bålpannen om til en pizzaovn