Gå til sidens hovedinnhold

Staten vant over spillgigant

Spillselskapet Ladbrokes gikk til sak mot staten, og tapte.

Mandag fikk norske myndigheter medhold fra Oslo tingrett i at norsk lovregulering av pengespill ikke er i strid med EØS-avtalen. Saken gjaldt et søksmål fra det internasjonale pengespillselskapet Ladbrokes.

- Viktig seier
- Dommen er en viktig seier for Norge som en velferdsstat og for norsk pengespillpolitikk, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Han mener at retten har funnet at dagens pengespillovgivning i Norge gir samfunnet og befolkningen den mest effektive beskyttelsen mot farene ved pengespill.

- Dommen er også et viktig signal til støtte for den europeiske tradisjonen med at hvert enkelt land har mest mulig effektiv kontroll av pengespill, fastslår statsråd Giske i en pressemelding.

Denne dommen stadfester tidligere rettspraksis i norske domstoler og EFTA domstolen som tillater Norge å opprettholde en streng og effektiv kontroll på pengespillområdet.

Vurderer anke
- Det blir nok vår anbefaling at dommen ankes til lagmannsretten. Vi vurderer avgjørelsen som uriktig på alle sentrale punkter, sier Ladbrokes' prosessfullmektig Jan Magne Juuhl-Langseth i en kommentar.

I en pressemelding heter det at Ladbrokes vil fortsette med å utfordre alle spillmonopol som de mener er ikke-konkurranseutsatt og dermed ugunstig for konsumentene.

- Vi er skuffet over avgjørelsen og vil analysere dommen før vi avgjør hva vi skal gjøre videre. Vår første vurdering er at dommen er svak, og at den ikke reflekterer EFTA-domstolens rådgivende tolkningsuttalelse – som jo skulle være førende for utfallet, sier pressesjef for Ladbrokes Norge, Per Scavenius.

Spillselskapet må dekke statens saksomkostninger.

Kommentarer til denne saken