Mattilsynet er en sammenslåing av Statens dyrehelsetilsyn, Statens landbrukstilsyn, Statens næringsmiddeltilsyn, Fiskeridirektoratets sjømattilsyn og de kommunale næringsmiddeltilsynene.

Mattilsynet er etablert fra 1. januar 2004, melder Statens Næringsmiddelstilsyn i en pressemelding tirsdag kveld.

Sikrer "trygg" næring
Mattilsynet er et statlig, landsdekkende forvaltningsorgan som skal bidra til å sikre forbrukerne helsemessig trygg mat og trygt drikkevann.

Det skal fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgaver i forhold til kosmetikk og legemidler, og fører tilsyn med dyrehelsepersonell. I tillegg skal tilsynet stimulere til verdiskaping på disse områdene.

Rådgiverinstans
Mattilsynets skal også utarbeide forslag til nye regler og forvalte og veilede om det gjeldende regelverket, samt formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap.

Tilsynet forvalter lover som Matloven, Dyrevernloven, Husdyravlsloven, Dyrehelsepersonelloven, Lov om planteforedlerrett og Kosmetikkloven, og skal gi faglige råd til Landbruks-, Fiskeri- og Helsedepartementet.