I fjor var lønnstilleggene for statens toppledere en firedel høyere enn det vanlige lønnstakere fikk. Med 5 prosent lønnsvekst fikk statens toppledere en solid vekst i kjøpekraften i fjor, skriver Aftenposten ifølge NTB.

For de fem årene mellom 2008 og 2013 viser tallene fra det Tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) at kommunale og fylkeskommunale toppledere hadde en lønnsvekst på 30 prosent. Statens toppledere økte med 27 prosent. Administrerende direktører og ledere i små foretak i næringslivet fikk en lønnsvekst på 16 prosent og lønnstakerne økte med knapt 22 prosent.

Forsker i Statistisk sentralbyrå, Ådne Cappelen, er leder i TBU.

– Lønnen til offentlige toppledere har åpenbart økt mer enn lønningene ellers i samfunnet. Dette må skyldes at man har ment de tidligere tjente for lite, sier han.

Han mener likevel det nå kan være grunn til å tenke seg om.

– Hvis dette fortsetter, bør spørsmålet være hva som er et rimelig lønnsnivå, og hvor lenge offentlige toppledere skal bidra til økte forskjeller, sier han.

Statistikken omfatter over 20.000 ledere i næringslivet, men bare rundt 660 toppledere i staten og kommunene. (©NTB)