Statoil-sjef Helge Lund skriver i en kronikk i Dagens Næringsliv (DN) tirsdag at roboter kan og vil erstatte høyt utdannete nordmenn i nordsjøen.

Ifølge Lund står norsk og internasjonal oljeindustri foran «smertefulle endringer» for ikke å tape mot lavkostland. Kostnadsveksten er noe av det som bekymrer mest.

En del av bildet er automatisering. Statoil-sjef Helge Lund sier til DN at høytlønte, streikende norske oljearbeidere kan bli erstattet av roboter.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Norske oljearbeidere er blant verdens best betalte. Snittlønnen er, ifølge Hays Oil & Gas, inntil en million kroner, mens britiske oljearbeidere tjener rundt halvparten.

Norske kostnader er 40 og 45 prosent høyere enn i andre deler av Nordsjøen, ifølge det regjeringsoppnevnte Riggutvalget.

Avisen Financial Times tror roboter kan bli et resultat av de mange norske lønnskranglene og streikene.

Ifølge Lund driver den industrielle aktiviteten i en retning der høy kompetanse og ny teknologi i form av automatisering blir vesentlig for verdiskapning og sysselsetting.