Onsdag ble det klart at Statoil får en bot på 30 millioner kroner etter gasslekkasjen på Gullfaks C i mai 2010.

Statsadvokaten i Rogaland mener det var mangler både ved planleggingen og selve boringen.

Det var miljøorganisasjonen Bellona som politianmeldte saken, og de er glad for den store boten.

- Skjelt ut og latterliggjort
- Det er godt å se at påtalemyndigheten bøtelegger på et høyt nivå. Bellona ble forsøkt latterliggjort av oljenæringen etter våre undersøkelser i saken, og Statoils kommunikasjonsavdeling forsøkte å legge lokk på hendelsen med svært betenkelige metoder, sier Bellona-leder Frederic Hauge i en melding.

- Jeg har også selv feilaktig blitt skjelt ut av Helge Lund på Statoils hageparty i Stavanger for å overdrive denne saken, fortsetter Hauge.

På grunn av trykkendring i en brønn ble 89 ansatte evakuert fra plattformen.

Den ene av de to sikringene som skal forhindre ukontrollert utblåsning, fungerte ikke, og det tok fire måneder før situasjonen var under kontroll.

- Denne dommen er en bekreftelse på at Statoil er et selskap som ikke lærer av tidligere hendelser, sier Bellona-lederen.

- Stengte kommunikasjon
- Hvilke betenkelige metoder sikter du til?

- Statoil stengte kommunikasjon fra plattformen slik at arbeiderne ikke skulle få rapportere derfra. Statoil løy om alvorlighetsgraden, og de holdt unna informasjon. Blant annet sendte vi et brev med spørsmål til Statoil som vi aldri har fått svar på - spørsmål vi hadde krav å få svar på, svarer Hauge til Nettavisen.

- Og måten de gikk løs på folk som varslet er heller ikke en pen historie.

Kjenner seg ikke igjen
Statoil på sin side kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen om at de har forsøkt å legge lokk på gasslekkasjen med «betenkelige metoder».

- Hendelsen har vært gjenstand for grundige undersøkelser og gransking av både Statoil, Petroliumstilsynet og en uavhengig tredjepart, forskningsinstituttet IRIS, sier informasjonssjef i Statoil, Ola Anders Skauby, til Nettavisen.

Skauby sier at det etter granskningen og undersøkelsene etter gasslekkasjen ble pekt på områder der det var behov for forbedring.

- Det har vi tatt på største alvor og har gjennomført et grundig forbedringsprogram der tiltak er implementert på tvers av hele selskapet. Dette arbeidet er vi kommet langt i.

- Lærer dere ikke av tidligere hendelser, slik som Bellona-lederen hevder?

- Læring er en kontinuerlig prosess. Og vi kan ikke si oss ferdig med den på noen tidspunkt. Disse tiltakene sikrer at noen av de elementene som ble pekt på ikke skal skje igjen. Det er alltid viktig for oss å ta lærdom av hendelser, både av årsaken og hvordan de ble håndtert. Gullfaks er en hendelse vi har jobbet grundig med siden den skjedde, svarer informasjonssjef Skauby.

- Stengte dere for kommunikasjon fra plattformen da gasslekkasjene var et faktum?

- Jeg har ikke lyst til å gå i polemikk med Hauge rundt dette, og viser til de kommentarene jeg allerede har gitt, avslutter Skauby.

Når det gjelder påstanden om at Statoil-sjef Helge Lund skjelte ut Bellona-leder Frederic Hauge på et hageparty, er ikke noe Statoil vil kommentere.

- Den beskrivelsen Hauge gir ønsker vi ikke å kommentere, sier Informasjonsdirektør i Statoil, Jannik Lindbæk jr., til Nettavisen.

Mer fra Nettavisen: