Gå til sidens hovedinnhold

Stenger fødeavdeling

Helseminister Dagfinn Høybråten vil legge ned fødeavdelingen på Aker sykehus i Oslo. Avdelingen ved Gjøvik sykehus opprettholdes.

I et foretaksmøte i Helse Øst torsdag avgjorde helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) at fødeavdelingen ved Gjøvik sykehus skal opprettholdes, melder NTB.

Fyller faglige krav
Fødeavdelingen ved Sykehuset Innlandet–Gjøvik opprettholdes først og fremst takket være det faktum at avdelingen allerede oppfyller de faglige kravene til en fødeavdeling både med hensyn til fødselstall, bemanning og beredskap.

Flyttes
Samtidig stadfestet foretaksmøtet vedtaket om omlegging av fødetilbudet i Oslo-regionen. Fødeavdelingen ved Aker Universitetssykehus tar imot lavrisikofødende og har omkring 1800 fødsler i året. Disse skal nå fordeles på andre sykehus i hovedstadsområdet

I en pressemelding torsdag ettermiddag opplyser Helse Øst videre at ABC-enheten ved Aker overføres og videreutvikles ved Ullevål Universitetssykehus, samtidig som Ullevåls opptaksområde reguleres slik at dette sykehusets totale antall fødsler ikke økes. De øvrige fødslene fordeles til Sykehuset Asker og Bærum HF, Akershus Universitetssykehus HF, og til Sykehuset Østfold HF som hovedsakelig vil være et tilbud for deler av befolkningen i Follo.

Reklame

Nå: Vi selger ut Pondus-bøkene på lager fordi vi skal flytte