BNP-veksten i eurosonen ventes nå å bli på 1,7 prosent i år. Det fremgår av en ny prognose fra EU-kommisjonen mandag. Tidligere var anslaget på beskjedne 0,9 prosent.

For hele EU ventes nå en vekst på 1,8 prosent.

Veksten var spesielt sterk i andre kvartal, men ventes å dabbe noe av nå i høst. Det er fire år siden økonomien i Europa vokste så raskt som i andre kvartal.

Tyskland er Europas viktigste økonomi og har en forventet vekst på 3,4 prosent i år. Det er nesten tre ganger så mye som forrige prognose. Også Polen ventes å vokse med 3,4 prosent, mot et tidligere anslag på 2,7 prosent.

For Spania, derimot, ventes et fall på 0,3 prosent, mot tidligere antatt minus 0,4 prosent.

Mange observatører er imidlertid usikre på hva som skjer nå flere land trapper ned de ekstraodinære stimulanstiltakene som har vært gjennomført de siste par årene.

EU-kommisjonen vedgår at det må påregnes en mer forsiktig vekst, men tror samtidig at den positive utviklingen man så i andre kvartal vil smitte over på høsten.