Gå til sidens hovedinnhold

Stoltenberg: - Ikke for dyrt

Den nye AFP-ordningen vil koste totalt 00 milliarder kroner. Men statsministeren sier at han er fornøyd.

- Jeg er veldig glad for at regjeringen har bidratt til en god avtalefestet pensjon og at vi har bidratt til et nasjonalt forlik om pensjon. Det er en løsning som både er god for norske arbeidstakere og for norsk økonomi, sa statsminister Jens Stoltenberg (Ap) da han onsdag redegjorde for statens bidrag til den nye AFP-ordningen.

Se video på TV 2 Sumo(artikkelen fortsetter nedenfor)

226691

80 milliarder til alle
De samlede kostnadene fram til 2050 vil totalt utgjøre rundt 100 milliarder kroner på statsbudsjettet. 80 milliarder av de 100 milliardene dekker en gradvis innføring av levealderjusteringen. Det betyr at de som er født før 1954 ikke skal behøve å jobbe lenger før de får pensjon selv om levealderen øker. Beløpet vil også dekke en delvis kompenasjon av levealderjusteringen for alle født før 1963. Dette gjelder alle framtidige pensjonister, ikke bare de med AFP-ordning.

Den nye AFP-avtalen vil på sin side ifølge statsministeren koste 14.5 milliarder kroner totalt. Dette gjelder kun de som har rett til å ta ut Avtalefestet pensjon (AFP) gjennom tariffavtale.

Frykter ikke omkamp
Opposisjonen, blant annet ved Høyre-leder Erna Solberg, kaller løsningen dyr. Men statsministeren frykter ikke en omkamp om pensjonsforliket som partiene på Stortinget ble enige om i fjor:

- Vi er trygge på at dette er godt innenfor pensjonsforliket og iveratar alle prinsippene der, sa Stoltenberg på pressekonferansen.

Statsministeren hadde et møte med opposisjonspartiene tirsdag ettermiddag og ringte dem også i natt for å orientere om avtalen.

- Like god eller bedre AFP
- Jeg er glad for at vi har funnet en løsning som gjør at de som går av ved 62 år i 2010 får en like god eller bedre AFP-pensjon enn med dagens ordning, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) i en pressemelding.

Se hele pressemeldingen her (ekstern lenke)

Hanssen mener at det nasjonale forliket vil bidra til å trygge framtidas folketrygd. AFP-ordningen blir videreført, samtidig som løsningen ivaretar alle hovedprinsippene som er nedfelt i pensjonsforliket i Stortinget.

Det er tre hovedpunkter i den nye løsningen:

  • AFP-ordningen videreføres
  • Det etableres en egen kompensasjonsordning på toppen av AFP
  • Gradvis iverksettelse av levealdersjusteringen i folketrygden

Resultatet av årets lønnsoppgjør ser ut til å gi en lønnsvekst på 5,6 prosent, i tillegg til en ny AFP-ordning.

Kommentarer til denne saken