Gå til sidens hovedinnhold

Stoltenberg vil ha gransking

Ap-leder Jens Stoltenberg mener forskjellene på savnet-listene forsterker behovet for en full gransking av regjeringens håndtering av katastrofen i Sørøst-Asia.

Stoltenberg reagerer på den store forskjellen mellom antallet savnede nordmenn UD har operert med tidligere og savnet-listen Kripos la fram i dag.

Forskjellen er på over 1000 navn.

- Det forsterker behovet for en uavhengig gransking av hvordan katastrofen er håndtert, sier Stoltenberg til TV 2 Nettavisen.

Må lytte
Stoltenberg understreker at Ap hele tiden har ment at det er nødvendig med en uavhengig gjennomgang av arbeidet regjeringen har gjort. Dette bør forelegges Stortinget som en egen sak, mener Ap.

- Det er viktig at uavhengige går igjennom dette, og lytter til alle som har kritisert håndteringen av katastrofen, sier han.

Ap-lederen vil ta dette opp i møtet Bondevik har innkalt til på sitt kontor klokken 15.30 i ettermiddag.

Krever ydmykhet
Norske politikere har så langt fredet regjeringen og latt kritikken ligge. Dette har de begrunnet med at statsministeren, utenriksministeren og andre berørte statsråder har hatt behov for å konsentrere seg om det akutte hjelpebehovet.

Men på ettermiddagens møte mellom regjeringen og de parlamentariske lederne på Bondeviks kontor kommer både Stoltenberg og SV-leder Kristin Halvorsen til å ta opp hvordan kritikken fra ofre og pårørende etter flodbølgen skal håndteres videre.

- Regjeringen bør være veldig åpen og ydmyk i forhold til den kritikken som er kommet, og lære av den, sier Halvorsen til TV 2 Nettavisen.

Hun mener det er svært viktig at kritikken som er kommet mot Utenriksdepartementet og norske myndigheter blir tatt på alvor.

- Den må brukes til forbedring, og ikke blåses av og avvises som overreaksjon. Kritikken må samles opp og behandles. Noe kan rettes på raskt, mens noe har vist at vi har for dårlig redskap og rutiner mot katastrofer. Det må vi lære av i ettertid, sier Halvorsen.

Holder kritikken internt
Det er selvsagt at det må komme løpende kritikk, mener Halvorsen. Men hun mener fortsatt det er for tidlig for politikerne å ta en offentlig debatt om regjeringens håndtering av katastrofen i Sørøst-Asia.

Hun vil derfor ta opp SVs synspunkter direkte med Bondevik, og ikke i full offentligheten.

- UD og statsministeren har behov for å holde fullt fokus på det som skjer her og nå, sier Halvorsen.

Stoltenberg er enig i dette, men fastslår at det så langtsynes åpenbart at den norske beredskapen mot katastrofer i utlandet ikke er god nok.

Samlet opposisjon
Morten Høglund som sitter i utenrikskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet (Frp) slutter seg til at det er fortsatt ikke er tid og sted for politikerne til å følge opp kritikken av norske myndigheters hjelpearbeid.

- Det er punkter der vi ser at vi ikke kunne vært bedre forberedt, og det er punkter der vi ser at vi absolutt burde gjort en bedre jobb. Jeg registrerer i alle fall at hjelpearbeidet er blitt bedre på noen punkter. Vi vil ta opp kritikk, men gjøre det internt, sier Høglund til TV 2 Nettavisen.

- Tror du fredningen av regjeringen kan virke sårende for de pårørende fordi de kan oppfatte politikerne som unnvikende?

- Det er et absolutt et dilemma. Samtidig ser det ut til at de som opplevde skuffelse og sinne i Thailand nå føler at de blir tatt på alvor. Det er tilfredsstillende og gledelig.

- For tidlig
Heller ikke Senterpartiet (Sp) vil føre offentlig kritikk av regjeringen nå.

- Den type kritikk får vi ta i en bred evaluering når vi får ting litt på avstand. Vi har ikke forutsetninger til å gå inn og si hvorvidt kritikken er ubegrunnet eller ikke. Nå er det ikke så mye vi kan gjøre med det som skjedde de første dagene, sier Marit Arnstad (Sp).

- Hva vil dere ta opp på møtet i ettermiddag?

- For det første synes jeg der naturlig at vi blir orientert om det som har skjedd den siste uka, det gjelder både informasjons- og hjelpearbeidet. For det andre er vi opptatt av det videre hjelpearbeidet og hvor mye penger vi skal bevilge.

Kommentarer til denne saken