Det begynte natt til torsdag å brenne i et stort industribygg i Hokksund i Buskerud. Minst 60 personer ble evakuert og brannvesenet måtte raskt gi opp slokkearbeidet og konsentrere seg om å stanse spredning. Røyk og fare for spredning gjorde at flere naboer ble evakuert. Gassflasker på området vanskeliggjorde slukningsarbeidet og førte til at det ble opprettet en sikkerhetssone på 300 meter rundt skadestedet.

Meldingen om brannen kom inn klokken 2.26.

Det er ikke meldt om personskader. I bygningene som brant var det store mengder bildekk og bildeler, og det ble meldt at røyken kunne være farlig.

SISTE: Klokka 07 torsdag morgen melder politiet at eksplosjonsfaren er over og at de evakuerte kan dra hjem. Etterslukking pågår.

Bygningskomplekset som brenner er sammensatt av en rekke næringseiendommer med variert industri. Blant annet et større dekklager, billager og plateindustri, opplyser politiet.

Rask overtenning

- Det var som å skru på en bryter. Hele bygget ble overtent etter kort tid og mellom 50 og 60 personer ble i første omgang evakuert fra boligområdene i nærheten. Kommuneledelsens kriseteam er satt i sving og strømmen er tatt i området, fortalte operasjonsleder Tor Stein Hagen i Søndre Buskerud politidistrikt til NTB.

- Bygningen er over 220 meter lang og mellom 80 og 100 meter i bredden, det er vanskelige slukkeforhold og brannvesenet måtte gi opp ganske raskt. Det var som å skvette vann på gåsa, sier operasjonslederen.

Det ble meldt at nesten hele bygningsmassen var totalskadd og ville brenne ned. Brannmannskapene konsentrerte seg i stedet om å hindre spredning.

- Boligområdet i nærheten er evakuert på grunn av farlig røyk og fare for spredning, uttalte Hagen. Han fortalte at brannen var synlig over et stort område.

Gasseksplosjon

Ved 4.30-tiden nådde brannen en bygning der det oppbevares gassflasker og et enda større område ble evakuert.

- Situasjonen har tilspisset seg Vi evakuerer et område på andre siden av veien Brannmannskapene har ikke kontroll, sa operasjonslederen til NTB ved 5-tiden torsdag morgen.

Semsveien, som går forbi bygningene som brenner, ble stengt på grunn av eksplosjonsfaren. Ved 5.30-tiden hadde gassflaskene begynt å eksplodere og brannmannskapene trakk seg tilbake.

Togtrafikken forbi området ble stoppet og Jernbaneverket tok kjørestrømmen.

- Brannen medfører full stans i togtrafikken på strekningen, og inntil videre blir lokaltogene erstattet av busser mellom Hokksund og Vestfossen, opplyste pressevakt Harry Korslund i Jernbaneverket torsdag morgen. Ved 07-tiden ble det meldt at togene igjen kunne passere skadestedet.

Politiets logg om brannen

Brannen ble meldt klokka 02.26. Da var det full fyr i bygningsmassen, som blant annet består av dekklager, billager, plateindustri, renovasjonslagerplass for biler. Bygningsmassen er over 220 meter lang og mellom 80 og 100 meter i bredden.

Nødetatene var raskt på stedet, men brannen utviklet seg svært raskt. «Nesten hele bygningsmassen er totalskadd og vil brenne ned», het det i en pressemelding fra politiet klokka 05.30.

Samtidig ble det meldt at mellom 60 og 80 personer i nærområdet er evakuert, men at det ikke er meldt om personskader.

Kriseledelsen i Øvre eiker har etablert evakueringssenter. Kommunelegen har iverksatt tiltak. Helsebusser har bistått. Jernbanelinja forbi området er stengt og vil bli det en god stund utover morgenen, ifølge politiet. Strømmen i nærområdet er slått av, og det var lenge vurdert om hovedkraftlinjen i området også måtte slås av.

Semsveien forbi området er stengt inntil videre. E134 fra Hokksund til Kongsberg er åpen for normal trafikk.

Brannen er avtagende, men det er fortsatt et farlig område der det oppbevares 45 gassflasker med nitrogen/oksygen, melder politiet klokka 05.30. Det er satt en sikkerhetssone på 300 meter. Innsatspersonell har trukket seg lenger tilbake.

Klokka 5.52 melder politiet at det fortsatt brenner i store deler av bygningsmassen. Endel gassflasker ar eksplodert. Røyken er ikke spesielt helsefarlig, meldes det.

Klokka 6.52 melder operasjonsleder at eksplosjonsfaren er over. De evakuerte kan dra hjem. Togledelsen informerer om at togene kan passere skadestedet. Etterslukking pågår.

HTML EMBED
HTML EMBED
new TWTR.Widget({ version: 2, type: 'search', search: 'from:politiopssbusk since:2012-10-25', interval: 6000, title: 'Søndre Buskerud politidistrikt', subject: 'Se meldinger fra operasjonsleder', width: 480, height: 150, theme: { shell: { background: '#8ec1da', color: '#ffffff' }, tweets: { background: '#ffffff', color: '#444444', links: '#1985b5' } }, features: { scrollbar: false, loop: true, live: true, hashtags: true, timestamp: true, avatars: true, toptweets: true, behavior: 'default' }}).render().start();