Hotellkonge Petter Stordalen og Umoe-sjef Jens Ulltveit- Moe tar et generaloppgjør med John Fredriksen i torsdagens utgave av VG.

Stordalen fnyser av Fredriksens utsagn om at det er umulig å drive lønnsom forretning i Norge.

Selv mener han Norge er et av verdens beste land å drive fra. Stordalen nøler heller ikke med å kalle skipsreder Fredriksen for en egoistisk skatteflyktning.

- Vi har tilgang på svært mange høyt utdannede mennesker. Kostnadsnivået er høyt, men norske sysselsatte er blant de mest effektive i verden. Jeg mener de økonomiske rammevilkårene er gode. Dessuten er det en stor fordel med den ryddigheten som finnes i det norske næringslivet, hvor store organisasjoner som LO og NHO opptrer ansvarlig, sier Stordalen til VG og karakteriserer i samme åndedrag nordmenn som flykter fra formueskatt som egoistiske.

På spørsmål om ikke de rikeste uansett bidrar i form av arbeidsplasser og selskapsskatt blir ikke

- Mener du at de rikestes bidrag skal være at deres ansatte betaler skatt? Det er jo helt tullete. Det er en umulighet at de rikeste skal være 0-skatteytere. I Norge har vi tradisjon for at vi skal bidra etter evne, og det er bra, sier Stordalen til VG.

Hotellkongen får full støtte at Ulltveit-Moe.

- Det Fredriksen sa i går, faller på sin egen urimelighet. Ser du på de tyve rikeste i Norge, så har de fleste bygget opp formuen sin de siste tyve årene, sier milliardær og Umoe-sjef Jens Ulltveit- Moe.

Umoe-sjefen mener det er lang tradisjon i Norge for å betale skatt etter evne og at de rikeste skal betale mest.

- Det synes jeg er bra og det sikrer at vi bor i et fantastisk land, hvor barna vokser opp i trygge omgivelser, sier Ulltveit- Moe til VG.

- Bare møkka lei
John Fredriksen sparket i alle retninger da han overraskende hadde tatt turen opp på meglerhuset Paretos årlige olje- og offshore konferanse onsdag.

«Store-John» har vært et hett politisk tema i sommer, etter at han valgte å ikke flagge deler av sin flåte hjem til Norge.

Etter å ha signalisert en hjemflagging, så snudde Fredriksen.

Foran et kobbel av journalister plumpet John Fredriksen ut med den egentlige grunnen til at han ikke vil flagge hjem noen skip.

Fredriksen forklarte journalistene at han har hatt et skatteraid på et av sine kontorer i Norge.

- Jeg er ikke sint, bare møkka lei, sa Fredriksen.

- God tur
Da Fredriksen valgte å flagge ut alle sine skip vakte det oppsikt, og flere trodde årsaken var at Trond Giske ikke fikk gjennom sitt forsalg om å myke oppbostedsreglene for nordmenn bosatt i utlandet.

Fredriksen pekte i VG på at at han ikke får kreditt for at han er en av Norges største private arbeidsgiver, men anslagsvis 10.000 norske arbeidsplasser. Han sier at hans bedrifter i Norge betaler fem til seks milliarder kroner i skatt hvert år, og bidrar med tusenvis av arbeidsplasser og verdiskapning.

Dette fikk SVs parlamentariske nestleder og representant i finanskomiteen på Stortinget, Inga Marte Thorkildsen til å se rødt.

- Fredriksen lider av en sykdom som er utbredt blant verdens rikeste. Den heter manglende ansvarsfølelse og manglende fellesskapsfølelse, sa hun til NA24.

Thorkildsen la til at vi ikke trenger Fredriksen i Norge og ønsket rederen god tur.

- Fyrer opp skattedebatt
NA24-kommentator Are Slettan mener at skattesaken til Fredriksen i seg selv en fillesak, men saken bidrar til å fyre opp en ulmende skattedebatt.

«Når Fredriksen truer med å flytte ut, blir han for trodd. Dessuten innser de fleste, selv om de ikke sier det, at det ikke er bra for norsk økonomi om altfor mange rikinger flagger ut seg selv og sine virksomheter.»

«Ola og Kari Hvermansen kan på sin side true så mye de vil, men politikerne vet det er tomme trusler. De sitter fast i jobber, bolig, nærmiljø, skoleplasser, slekt og venner. Det skal veldig mye skatt og avgifter til før de stikker av.»

Les hele kommentaren her: Fredriksens utblåsning

Folk flest må skatte mye
Ettersom Fredriksen ikke skatter til Norge som person, og hovedvirksomheten hans er shipping, en næring som praktisk talt ikke betaler skatt i Norge.

Så hvem betaler skatter og avgifter? Og hvor mye?

NA24 har bedt Skattebetalerforeningen utarbeide en oversikt over hvor stor andel av inntekten ulike personer i ulike livssituasjoner betaler til det offentlige i skatter og avgifter.

Her kommer det frem at belastningen gjerne ligger i området 50-55 prosent uansett om du tjener mye eller lite. Det er ingen klar tendens til at folk med høy lønn betaler en større andel enn folk med lav lønn.

Les mer: Så mye betaler du i skatt og avgifter