Gå til sidens hovedinnhold

Stort trykk - lavere boligpriser

Boligprisene totalt gikk noe ned i juni i forhold til i mai, men sesongkorrigert viser tallene at det likevel er trykk i markedet. Det er leilighetsprisene som trekker opp.

Boligprisene gikk ned med 0,2 prosent i juni sammenliknet med mai, viser ferske tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Eiendomsmeglerforetakenes forening.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene til sammen med 1,8 prosent.

- Sesongkorrigerte tall viser at det er et hardt marked med kraftig trykk. En økning på 1,8 prosent er betydelig, og viser en tydelig prisstigningstrend, sa direktør Finn Tveter i NEF på en pressekonferanse torsdag.

Stor forskjell på leiligheter og eneboliger

Sammenliknet med juni i fjor har prisene steget med 12,6 prosent det siste året.

Ut fra historisk priutvikling ventes det et kraftigere fall i prisutviklingen i juli. Prisene skal imidlertid ta seg opp igjen i august.

Juni-prisene på de ulike boligtypene har beveget seg i ulike retninger. Mens prisen på leiligheter har steget med 0,9 prosent siden mai, har delte boliger og eneboliger sunket med henholdsvis 2,5 prosent og 1,9 prosent.

Det blir stadig større ulikheter mellom boligtypene, ettersom prisene har steget kraftig de siste årene. I 1988 var forskjellen mellom kvadratmeterprisen på leiligheter og eneboliger på 39 prosent, mens det når er hele 70 prosent som skiller de to boligtypene.

Høyest økning og raskest omsetning i Bergen

Hittil i år har prisene gått opp med 11 prosent. Prisøkningen har vært minst i Oslo, der boligene har blitt syv prosent dyrere.

Tromsø og Bergen har opplevd den største prisøkningen, med fjorten prosent så langt.

Sammenliknet med juni i fjor, er det ikke bare prisene som har steget markant. Også formidlingstiden på boliger som er ute for salg har endret seg betydelig. I juni i år ligger boliger i snitt ute for salg i 27 dager, mot 37 i fjor.

Ikke overraskende rives Bergens-boligene raskest av markedet, etter 13 dager. I Møre- og Romsdal går det tregest, med 44 dager. I forhold til samme måned i fjor har imidlertid kjøpshastigheten i Møre- og Romsdal økt med 19 dager, fra 63 dager.

Reklame

Nå: Vi selger ut Pondus-bøkene på lager fordi vi skal flytte