Venstres arbeidslivspolitiker Sveinung Rotevatn er skuffet over at de har så lite å gjøre i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

- Null saker
- Akkurat nå har vi null saker i komiteen. Av og til er det nødvendig å bruke tid, men nå etterlyser jeg handling, sier Rotevatn engasjert til Nettavisen.

Han ser ingen grunn til at alt arbeidet knyttet til arbeidslivets gjøren og laden skal være så tidkrevende:

- Det er ikke nødvendig å utrede eller å sette ned et utvalg for den minste ting. I noen tilfeller er det bare å åpne skuffen med konklusjonene til «Bondevik II», for to perioder siden, å ta tak i mye av det som ligger klart – og som ble skrotet av de rødgrønne, sier den ferske stortingspolitikeren.

- Konfliktskye
- Hvordan forklarer du at regjeringen ikke ivrer mer for å legge frem saker og resultater på denne fronten?

- De har varslet at de vil bruke tid , men jeg mistenker dem for å være konfliktskye. De skal eksempelvis sette ned et «Arbeidstidsutvalg», men det er ikke en gang satt ned. Hvorfor, sier han oppgitt.

Enten våre folkevalgte strever eller ei, får de lønn for strevet: Fra 1. mai 2013 er årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentantene 836.579 kroner.

Du kan lese mer om deres goder her.

- Og imens går tiden … Jeg frykter at mer omfattende saker, i dette tempoet, må vente til etter neste valg. Og – det verste er, at mens vi enkelt kunne lempet på en del av kravene i arbeidsmiljøloven, begås det brudd på brudd. Jeg håper inderlig at regjeringen tar dette som en vennlig oppfordring om å f å opp dampen – selv om det vil bli noen protester fra den rødgrønne leiren, sier han.

- Egne saker
Rotevatn sier at han har nok å gjøre, til tross for laber aktivitet i komiteen, og hans fanesak er at det er mye å vinne på å liberalisere arbeidsmarkedet:

- Jeg jobber aktivt med Venstres arbeidslivspolitikk: Vi vil blant annet liberalisere reglene for gjennomsnittsberegning av arbeidstid, gjøre det mer fleksibelt med kvelds- og helgearbeid, avvikle vetoretten til sentrale fagforeninger over lokalt inngåtte avtaler og opprette en egen varslerenhet under Arbeidstilsynet. I tillegg jobber jeg selvsagt med andre viktige politikkområder for Venstre og for hjemfylket mitt, som samferdsel og miljøspørsmål.

- De andre har heller ikke mye å gjøre ...
Hans inntrykk er at heller ikke at de andre komiteene på Stortinget er overarbeidet:

- Når det er sagt, de andre komiteene har heller ikke så mye å gjøre, kanskje en eller to saker på bordet. Jeg klarer å sysselsette meg selv, jeg – det er ikke det som er kjernen i min kritikk, men vi må ta fornuftige grep, sammen, for å bedre norsk arbeidsliv, avslutter Rotevatn.

Svaret fra departementet
Nettavisen har spurt arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) og spurt om hvorfor de ikke har mer å gjøre.


Det er statssekretær Kristian Dahlberg Hauge i Arbeids- og sosialdepartementet som svarer:

«Vi kan forsikre Rotevatn og andre politikere på Stortinget fra opposisjonen om at regjeringen vil gjennomføre det vi har sagt i regjeringsplattformen. Vi har sagt at Regjeringen vil foreta oppmykninger i arbeidslivets regler slik at man oppnår et mer fleksibelt arbeidsliv. Men dette skal vi gjøre på en ryddig måte, ved å ta både partene i arbeidslivet og samarbeidspartiene på Stortinget med på diskusjonen. Dette er omfattende endringer og vi må bruke tid på å sikre at det blir gjennomført på en god måte.»