Senterpartiet støtter Helsedirektoratet, som i sin ferske rapport om folkehelse nå tar til orde for økt sukkeravgift for å legge til rette for sunne matvaner.

- Inntekten fra høyere sukkeravgift mener vi bør brukes til å subsidiere frukt og grønnsaker, for eksempel gratis frukt og grønt i skolen, sier Kjersti Toppe, Senterpartiets helsepolitiske talskvinne til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

- Mye å gå på
Toppe har ingen formening om hvor mye sukkeravgiften konkret bør økes.

- Men vi har mye å gå på. Søtsaker oppleves ikke som dyrt for folk, det er tvert imot sunnere matvaner som kanskje oppleves som dyrt. Det er ofte billigere å kjøpe seg enn bolle eller en brus enn vann, og det er på mange måter et paradoks. Det har vært gjort en del med sukkeravgiften, men vi ønsker å gå enda lenger og bruke avgiftsvirkemiddelet i mye større grad enn det vi har gjort hittil. Det nytter ikke bare med folkeopplysning, sier Toppe.

Forbud mot reklame
- Hvor populært tror du dette blir?

- Jeg tror faktisk at hvis dette kan føre til at en får andre billigere matvarer, så kan det bli et populært tiltak, mener Toppe.

Hun vil også ha forbud mot reklame for usunn mat, rettet mot barn og unge.

- Vi er opptatt av at en generelt forebygger hos barn og unge, det gjelder både røyk og alkohol og usunn mat. Vanene fra tidlig alder drar man jo meg seg videre, sier Toppe.

WHO vedtok i år å arbeide for å redusere markedsføring av usunne matvarer mot barn og unge.

Ap vil ikke ha økte avgifter
Helsedirektoratets direktør Bjørn-Inge Larsen tar i VG også til orde for økte avgifter på tobakk og alkohol og usunn mat.

Men i Arbeiderpartiet støttes ikke disse forslagene.

- Det er ikke aktuelt å gå til dramatiske økninger i avgiftene på tobakk, alkohol, sukker og fett, sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Tore Hagebakken i en pressemelding.

- Positive virkemidler
Hagebakken mener at kampen mot sosiale helseforskjeller og for en bedre folkehelse først og fremst må føres med positive virkemidler og ikke med straffetiltak.

- En halvtimes spasertur om dagen har stor helseeffekt, og det samme har omlegging til et sunnere kosthold. Det er først og fremst informasjon og positive holdningsendringer vi må bygge på. Vi skal også vokte oss for å føre debatten på et helsemoralistisk grunnlag som gir folk dårlig samvittighet. I stedet må vi få fram de gode eksemplene som kan gi folk inspirasjon til å legge om livsstilen sin. Her er det mange som kan bidra, sier Hagebakken.

Han nevner arbeidsgivere, skoler og frivillige organisasjoner som viktige bidragsytere for mer fysisk aktivitet og sunnere kosthold. (ANB)