Frankrike vil forby mobiltelefoner i barne- og ungdomsskolen, etter at en gjennomgang av 2500 internasjonale studier viser at 11 prosent av disse slår fast at mobilstrålingen utgjør en helserisiko.

Et lignende forbud i Norge er ikke aktuelt - foreløpig.

Ny gruppe
- Skal man forby mobil må man vite at det er farlig. Det er satt ned en gruppe som skal se på farene ved mobil slik det er gjort i Frankrike, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Roger Ingebrigtsen til Nettavisen, og avviser at det er aktuelt med et forbud i Norge nå.

Gruppens faglige vurdering kommer først i begynnelsen av neste år. Den skal blant annet se konkret på barn og bruken av mobiltelefoner.

- Dersom de faglige vurderingene sier det er helserisiko tilknyttet mobilbruk, vil vi vurdere restriksjoner. Men så langt har vi ikke fått denne typen råd fra våre eksperter.

Tungt inngrep
- Inntil videre synes vi det er greit at barn bruker mobiltelefon varsomt, sier han, men legger til:

- Som med mine egne barn, så håper jeg alle andre norske foreldre tenker gjennom sine barns mobilbruk og at de søker og bruker mobiltelefonen på en fornuftig måte. Ingen bør bruker den hele tiden, en måte å regulere det på er blant annet ved bruk av handsfree-systemer og at man ikke er konstant utsatt for stråling, sier Ingebrigtsen, som forklarer at det ikke er aktuelt å følge det franske forslaget og gripe inn før dokumentasjonen er på plass.

- Det er et såpass tungt inngrep i enkeltindividets frihet å utstede et forbud, at vi må vi være trygg på at vi har rett.

- Helsefarene er påvist
Norges Miljøvernforbund og leder Kurt Oddekalv har derimot liten forståelse for hva departementet venter på.

- Det er allerede dokumentasjon på at mobilstråling medfører helseskader. Det er påvist at mobilstråling fører til endringer i DNA, at det påvikrer korttidshukommelsen, det er påvist at det fører til Alzheimer og utbrenthet.

Oddekalv mener både mobil og trådløse nettverk i skolene bør forbys.

- En aldersgrense på 16 år er fornuftig, hjerneskallen er ikke ferdig utviklet før man er 18, og strålingen trenger lettere gjennom kraniet til barn. Vi må sette oss ned og tenke; alle vi andre er vokst opp uten denne strålingen - det kommer til å komme et ras av helseproblemer.

Føre var
Det franske forslaget skal behandles i nasjonalforsamlingen like over nyttår.

- Vi ønsker å legge oss på et føre var-prinsipp i forhold til barn. En del av studiene viser at stråling fra mobiltelefoner kan skade barns utvikling. Dette er fordi barns kranier ikke er ferdig utvokst. Dermed trenger strålingen lettere gjennom hodeskallen hos dem enn hos voksne. 11 prosent er en så betydelig andel av forskningen at vi ikke kan neglisjere det, sier statssekretær i det franske økologidepartementet, Chantal Jouanno (UMP), til NRK.

Det er ventet at forslaget, som er det første i sitt slag i Europa, vil få flertall.

DNA-skader
Stadig flere barn i Norge får mobiltelefon. En undersøkelser viser at 90 prosent av barn i 10-11 årsalderen har mobil. Statens Strålevern oppfordrer til forsiktighet, og skriver slik på sine nettsider.

«Strålevernet må basere sine risikovurderinger på den totale mengden av forskningsresultater på området, samt internasjonale anbefalinger. Per i dag er det uklart hvorvidt barns anatomi og fysiologi og det at hjernen er under utvikling gjør dem mer utsatt for mulige helseskader fra mobiltelefonbruk enn voksne. Fordi barn har et langt liv foran seg og vil bruke mobiltelefon i mange år, anbefaler Strålevernet at man har et bevisst forhold til bruken.

Strålingen fra mobiltelefoner er mikrobølger. Disse har ikke nok energi til å forårsake svulst ved å skade cellenes arvestoff direkte, men det kan ikke utelukkes at de kan ha indirekte effekter som gir DNA-skader. Man kan heller ikke utelukke at bruk av mobiltelefon kan føre til ulike forbigående plager, selv om dette ikke er påvist.»