I Midt-Norge kan strømprisen tre- eller firedobles denne uken. Adresseavisen ber Stoltenberg be om unnskyldning overfor trønderne.

Kald og lang vinter i Norge kombinert med begrensninger i både kraftproduksjon og overføringskapasitet har gitt ekstreme strømpriser i korte perioder av døgnet. Les mer her.

Men nå forbereder strømkunder i Trøndelag seg på ekstrempriser som kan vare en hel uke. Årsaken er at Statnett skal utføre vedlikeholdsarbeider på kraftlinjen mellom Trøndelag og Sverige. Linjen blir derfor koblet ut i perioden onsdag 24. Mars til onsdag 31 mars.

Raser mot tidspunktet
Kraftleverandører i regionen raser over tidspunktet.

- Det vitner om dårlig planlegging at Statnett ikke gjør den type vedlikehold i perioder av året med varmere vær. Dersom det blir tørt og kaldt i utkoblingsperioden risikerer vi at strømprisen på ny går til himmels, sier administrerende direktør Gunnar Hovland i Trondheim Energi Kraftsalg til Nettavisen/NA24.

Han frykter konsekvensene for både private strømkunder og næringslivet.

- Blir det kaldt er det strømkundene i Midt Norge som igjen må betale for Statnett og sentrale myndigheter sin manglende evne til å ordne tilstrekkelig strømforsyning til vår region, sier Hovland.

Flere bedrifter i vinter opplevd at strømregningene har vært flere ganger høyere enn normalt.

- Det er de færreste som budsjetterer med slikt og eksempelvis gartnerier, treforedlingsbedrifter og andre stor industribedrifter har store problemer med strømkostnadene denne vinteren, sier Hovland.

Noe galt med systemet
Han mener det er en fallitterklæring til oppbyggingen og distribusjonen av strøm i Norge at kunder må finne seg i enorme variasjoner i strømprisene.

- I vinter har strømkundene gjentatte ganger opplevd store prissvinginger på strøm. For både privatpersoner og bedrifter er dette helt uakseptabelt, sier han. Prissvingingene viser at måten sentrale myndigheter har lagt opp strømforsyningen til Midt-Norge på er rimelig feilslått.

Advarer kundene
Kraftleverandørkollegaen Trønderenergi har like godt lagt ut en advarsel til sine strømkunder på nettsidene.

I den står det blant annet:

«fra TrønderEnergis side har vi prøvd og få utsatt dette vedlikeholdet på grunn av en allerede anstrengt kraftsituasjon. Dette har ikke blitt tatt til følge. Vi kan ikke med sikkerhet si hva dette vil bety for strømprisen i Midt-Norge. Men analyser som er gjort av flere selskaper viser stor sannsynlighet for at vi kan få priser i størrelsesorden to til to og en halv krone per kilowattime. De aller fleste kunder i Midt-Norge som ikke har fastpris vil bli berørt uansett hvilken kraftleverandør man benytter»

TrønderEnergi beklager situasjonen, men viser til at det ligger utenfor selskapets kontroll:

«situasjonen vi er i ligger imidlertid på et nasjonalpolitisk plan», skriver selskapet i ett spark til norske myndigheter og politikere.

Kraftig prisheving
For å sikre seg mot tap på standard variable strømkontrakter har Trønderenergi skrudd opp prisen kraftig. Neste uke må selskapets under ut med hele 2,5 kroner per kilowattime (husholdninger med årsforbruk på 20.000 kWh). Inneværende uke er selskapets pris 1,1 kroner per kWh, mens billigste leverandør i trøndelagsregionen akkurat nå er Telinet Enregi Online med 66,95 øre per kWh.

Må ha tæle og is
Statnett beklager også situasjonen, men viser til at veldikeholdsarbeidet på kraftlinjen til Sverige ikke kan utsettes lengre.

- Vi har allerede fått utsatt oppstart av arbeidet på svensk side av grensen med tre dager, fra 20. mars til 23. Mars, sier kommunikasjonsrådgiver Martha Hagerup Nilson til Nettavisen/NA24.

- Kunne dere ikke ventet til sommeren?

- Faktisk ikke. Svenska Kräftnett sier at arbeidet må gjøres før tælen går da de skal krydde både bekker og elver. De er helt avhengig av is og tæle og derfor er neste uke siste frist, sier Nilson.

Hun har også en beroligende melding å komme med til strømkunder i trøndelagsregionen.

- Dersom det oppstår en ekstrem situasjon med veldig kaldt og tørt vær og stort forbruk, elelr at det oppstår svikt i andre deler av forsyningsnettet, har vi avtale med svenskene om at de umiddelbart kobler på linjen igjen, sier Nilson.

Nettavisen kan komme med enda en beroligende melding til trønderne. Værvarselet fra Storm.no for Trondheim viser at det blir både vått og mildt denne uken.

Krevde unnskyldning fra Stoltenberg
Men om det er nok til å berolige ellers sindige trøndere er uvisst.

Adresseavisen har på lederplass gitt regjeringen med Stoltenberg i spissen det glatte lag på vegne av strømkunder i Trøndelag.

«Statsminister Jens Stoltenberg bør benytte årsmøtet i Nord-Trøndelag Arbeiderparti i helgen til å be strømkunder i Midt-Norge om unnskyldning», skriver lederskribenten.

Les hele lederen her:

Få bedre råd med Nettavisens tjenester:
Minstrøm:Bytt strømleverandør og spar tusener.

Minrente:Bytt bank og spar minst 5000 kroner i året.

Mittoppdrag:Få tilbud fra håndverkere.

Minkreditt:Finn det billigste forbrukslånet.

(Tjenestene er gratis for Nettavisens lesere).