Som Romerikes Blad fortalte i forrige uke brukte romerikingene 15,2 prosent mer strøm i desember sammenlignet med desember 2009.

Kombinert med høye strømpriser får mange derfor rekordhøye strømregninger i januar.

Hafslunds beregninger viser at en normal romerikshusstand som betalte 1.976 kroner for strømmen i desember i 2009, må betale 3.538 kroner for årets siste måned i 2010.

Desember-økningen er på nesten 80 prosent. For november og desember samlet sett er økningen drøyt 60 prosent, eller nesten 2.300 kroner.

Snittkunde i Gudbrandsdalen
I Vinstra i Gudbrandsdalen møter vi familien Wangen. De er kunder hos Gudbrandsdal Energi og representerer en gjennomsnittskunde når det gjelder forbruk av strøm.

- Boligen vår er på cirka 200 kvadratmeter. Vi gjør det vi kan for å holde strømregningen nede og bruker flittig våre tre vedovner i tillegg til varmepumpen vi installerte for over fire år siden. Vi er også nøye med å kun bruke termostatstyrte panelovner, sier Geir Kjartan Wangen til NA24.

Fyrer med ved
Ved, varmepumpe og termostater til tross, det går uansett med cirka 24.000 kilowattimer strøm per år.

- Selv om vi er bevisste på at prisene har løpt løpsk, så ønsker vi ikke å skru ned forbruket slik at det blir ukomfortabelt hjemme, sier Wangen.

Regningen har vokst med 1.800 kroner
Nå venter familien Wangen spent på fakturaen for forbruket i november og desember 2010.

Fasiten viser at familien har brukt omtrent samme mengde strøm som for ett år siden. I perioden 1. november 2009 til 1. januar 2010 brukte familien 5.522 kWh. Kraftprisen lå den gang på litt i overkant av 40 øre per kWh. Inklusive nettleie, avgifter og moms kom regningen for de to månedene på 4.161,58 kroner. Det gir en totalpris på i snitt 75,4 øre per kWh.

I november og desember 2010 brukte familien litt mer strøm enn for ett år siden – totalt 5.738 kWh. Regningen inklusive kraft, nettleie, avgifter og moms er på totalt 5.998,81 kroner. Det gir en snittpris totalt per kWh på 1,05 kroner og gir en strømregning som er 1837 kroner høyere enn i fjor. I prosent utgjør differansen 44 prosent.

Venter du også en stor strømregning? Tips oss om ditt strømsjokk her

Skuffet over myndighetene
- For oss kommer ikke strømregningen som noe sjokk. Som kunder i Gudbrandsdalen Energi har vi fjernavlesning på forbruket en gang i uken og det er lett for oss å holde oversikt. Men det betyr ikke at vi er tilfreds med å betale så mye for strømmen, sier Wangen.

Han mener politikerne må inn å endre hele kraftsystemet i Norge slik at forbrukerne kan få mer akseptable og mer jevne priser.

- Her i familien er vi skuffet over myndighetenes politikk. Det bør være mulig for Norge å være selvforsynt med kraft, sier Wangen og peker på landets store vannkraft- og gassproduksjon.