Gå til sidens hovedinnhold

SV-Kristin i svindelkamp

Finansminister Kristin Halvorsen varsler bedre lover mot økonomisk kriminalitet i kjølvannet av Finance Credit-saken.

Norgeshistoriens største bedragerisak, Finance Credit-saken, endte med fengselsstraff for flere av de involverte og gigantbot for revisoren. Flere norske næringslivstopper var på en eller annen måte involvert i svindelsaken og Nordlandsbanken gikk på giganttap.

Sponsor Service-saken er en annen stor sak, hvor regnskapsjuks var en av årsakene til at de fikk lånt rundt 350 millioner kroner hos Nordea.

NA 24 - din nye næringslivsavis

Vurderer bedre lover
Tilsvarende saker ønsker finansminister Kristin Halvorsen å unngå i fremtiden. I nær fremtid oppretter Finansdepartementet et lovutvalg som skal vurdere tiltak for å forebygge regnskapsskandaler og svindel.

- Bakgrunnen er erfaringer fra blant annet Finance Credit-saken, sa finansminister Kristin Halvorsen under Finansnæringens hovedorganisasjons årskonferanse.

Halvorsen fortalte at myndighetene vil unngå slike situasjoner som i Finance Credit, hvor et fåtall personer utgjorde styre og ledelse ved å etablere regler for kommunikasjon mellom revisor og styre og særlige plikter for selskap hvor eier, styre og daglig leder er en eller noen få personer.

Men det er ikke bare regnskapsjuks ministeren vil komme til livs. Også hvitvasking i skatteparadiser skal tas opp i utvalget. De skal vurdere lovregler for å gjennomføre internasjonale forpliktelser vedrørende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering.

Svindel for milliarder
Ifølge journalisten som avslørte Finance Credit-saken, Bjørn Olav Jahr, var det gründer Torgeir Stensruds omfattende nettverk som gjorde svindelen mulig. Få personer utgjorde styre og ledelse.

I Oslo Tingrett Trond Kristoffersen dømt til ni års fengsel for grovt bedrageri av rundt 1,4 milliarder kroner. 400 millioner kroner er gjennvunnet, mens en milliard er gått tapt. Mandag stadfestet Borgarting lagmannsrett dommen fra Oslo Tingrett. Om Høyesterett ikke gjør om på dommen, må Kristoffersen se frem til den strengeste dommen i en økokrim-sak i norsk rettshistorie.

Reklame

Endelig på lager igjen: Ladekabelen som kutter strømmen selv

Kommentarer til denne saken