- Når en statsråd ikke har fungert på et område er det ingen grunn til å tro at vedkommende vil fungere på et annet, sier Frp-formann Siv Jensen i en pressemelding.

- Jeg har problemer med å forstå de dramatiske utskiftningene. Fem ministere må nå starte fra bunnen av på et nytt politikkområde. Jeg frykter at dette kan bety at politikkutformingen svekkes mens de nye statsrådene skal læres opp i sitt nye fagfelt.

Jensen mener at endringene i Stoltenbergs regjering er en panisk handling.

- De omfattende rokeringene i regjeringen svekker politikkutformingen og kan ramme tilbudet til folk flest. Det sier Frp-formann Siv Jensen.

- Han mener åpenbart at dagens organisering ikke er god nok, men et så dramatisk skifte ett år før valget styrker ikke regjeringen.